Kūno kultūros ir sporto centro trenerė, Pedagogikos fakulteto lektorė Vilija Gerasimovičienė dalyvavo respublikinėje ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje „Kūno kultūra ikimokykliniame amžiuje“ ir tapo RIUKKPA valdybos nare

2017 m. gruodžio 12 d. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) surengė neeilinę, respublikinę ataskaitinę rinkiminę konferenciją „Kūno kultūra ikimokykliniame amžiuje“ Lietuvos sporto universitete (LSU). Šių metų konferencijai skirtas ypatingas dėmesys – sutelkti specialistus sklandžiam darbui ir laukiančioms naujovėms kūno kultūros ir sporto srityse.

Sulaukus per 130 dalyvių įvyko rinkiminė dalis, kurioje antrai kadencijai išrinkta RIUKKPA prezidentė Audronė Vizbarienė bei atnaujinta RIUKKPA valdyba. Jos narėmis tapo: Alma Lukošiūnienė, Daiva Statkevičienė, Dana Makauskienė, Jolanta Pažarauskienė, Jolita Šuliauskienė, Laurita Klikodujeva, Ugnė Avižienytė ir Vilija Gerasimovičienė.

Sutelkus dar stipresnes pedagogų pajėgas asociacijoje keliami ambicingi tikslai ir iššūkiai:

  1. Pristatyti RIUKKPA, kaip savarankišką juridinį vienetą, Lietuvos Respublikos Švietimo
    ministerijai ir kitoms su švietimu ir ugdymu susijusioms institucijoms.
  2. Siekti kūno kultūros pedagogo ikimokyklinio ugdymo įstaigose pareigybės patvirtinimo Valstybiniu lygmeniu.
  3. Dalyvauti finansuojamų projektų konkursuose kiekvienoje savivaldybėje, taip sudarant
    galimybę RIUKKPA nariams praplėsti ugdomųjų veiklų turinį ir pagerinti materialinę bazę.
  4. Parengti metodines rekomendacijas kokybiškoms kūno kultūros veikloms organizuoti ikimokyklinėse įstaigose.
  5. Sudaryti darbo grupę, atsakingą už tarptautinio lygio projektus ir organizuoti pilotinį tarptautinį seminarą kūno kultūros mokytojams.

Teorinėje dalyje pristatytas tarptautinių prevencinių programų konsultantės, lektorės Eglės Gudelienės pranešimas apie vaikų savireguliacijos ugdymą kūno kultūros užsiėmimuose. LSU žaidimų salėje atskleistos gerosios darbo patirtys per sportinių žaidimų elementų integraciją į ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros ugdymo(si) programas: „Krepšinio elementų integracija“ (Ugnė Avižienytė, Kauno lopšelio – darželio „Žingsnelis“ neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė); „Futbolo elementų integracija“ (Daiva Statkevičienė, Kauno lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ neformaliojo ugdymo mokytoja ekspertė); „TAG regbis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (Jurgita Žukauskienė, Kauno Aleksoto lopšelio – darželio neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė).

Nuolatinis ikimokyklinio ugdymo ir kūno kultūros pedagogų bendradarbiavimas su RIUKKPA – reikšminga kuriamoji visuomenės struktūros dalis. Jau trejus metus sėkmingai veikianti RIUKKPA vienija daugiau nei 230 narių iš 32 Lietuvos miestų. Asociacija siekdama nuolatinio profesinio tobulėjimo bendradarbiauja su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK), Lietuvos moterų sporto asociacija (LMSA), LSU, Masinio futbolo asociacija (Mafa). Bendras sveikos gyvensenos ugdymo(si) kokybės gerėjimas turi įtakos ikimokyklinio ugdymo teorijos gilinimui, praktinių įgūdžių stiprinimui bei poreikiui skatinti pedagogų aktyvumą. Tokiu principu užtikrinama kūno kultūros ir sporto svarba, kuri reikšminga kiekvienam RIUKKPA bendruomenės nariui ugdant vertybines nuostatas:

Reiklumą* Iniciatyvumą* Užsispyrimą* Kūrybiškumą* Komandinę dvasią* Profesionalumą* Atsakomybę*!

Nuotraukų albumas: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1391222971004214.1073741899.546120028847850&type=1&l=5de4fb39fa

KKSC trenerė, RIUKKPA valdybos narė Vilija Gerasimovičienė

Fotografas Linas Šilkaitis