Socialinis darbas su šeimomis: ieškojimai, atradimai


Renginio detalės


TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

Socialinis darbas su šeimomis: ieškojimai, atradimai

Konferencija bus organizuojama nuotoliniu būdu

2022-06-01

Konferenciją organizuoja:

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedra (VIKO)

Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija (LSDMA)

Vroclavo universiteto Istorijos ir pedagogikos mokslų fakulteto Pedagogikos institutas

KONFERENCIJA SKIRTA pristatyti tarpdisciplininių tyrimų įvairovę nacionaliniu ir tarptautiniu  lygmeniu, siekiant aptarti šiandien ypač aktualias socialinio darbo su šeima problemas.

Tarptautinė konferencija suteiks galimybę įvairių sričių tyrėjams ir specialistams pasidalinti savo teorinėmis žiniomis, tyrimų rezultatais ir socialine, švietimo praktika su kolegomis ir akademine bendruomene.

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS

Koks vaidmuo šioje situacijoje tenka socialinio darbo lauko praktikams, kokie iššūkiai kasdienėje darbo su šeimomis praktikoje kyla, kaip jie įveikiami, kokios bendradarbiavimo galimybės. Kokius problemų sprendimo būdus mato socialinio darbo politikai? Ką apie iškilusius iššūkius mąsto socialinio darbo teoretikai? Kaip susikalbėti ir kokie tarpkultūrinės komunikacijos iššūkiai teikiant paslaugas šeimoms? Kokius teorinius modelius ir kaip galima būtų kūrybiškai pritaikyti, dirbant su šeimomis? Kaip socialiniam darbuotojui dirbančiam su šeimomis sekasi rasti tinkamus metodus, kurie atlieptų šeimų lūkesčius? Kokios alternatyvos sprendžiant šeimoms kylančias problemas? Socialinio darbo profesijos identiteto aspektai, atskleidžiantys socialinio darbuotojo kompetencijų raišką, jo gebėjimą teikti kokybiškas paslaugas šeimai neapibrėžtose situacijose besikeičiančioje, nuo COVID-19 pandemijos pavargusioje visuomenėje.

Konferencijos REGISTRACIJOS FORMA

Konferencijos pradžia 2022 m. birželio 1 d. 10.00 val.

Konferencijos programa bus skelbiama vėliau.

Jungimosi į konferenciją  nuoroda bus išsiųsta visiems į konferenciją užsiregistravusiems dalyviams konferencijos išvakarėse.

Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai (tik tiems, kurie registravosi iš anksto).

Organizacinis komitetas: r.virbaliene@pdf.viko.lt