Nuo kovo 16 d. 10 val. studentai kviečiami pildyti elektroninius prašymus-anketas valstybės bei valstybės remiamoms paskoloms pavasario semestrą gauti. Studentų prašymai Fondo informacinėje sistemoje „Paskola“ bus priimami iki balandžio 3 dienos.

Pavasario semestrą studentams yra teikiamos šios paskolos:

  1. Valstybės remiama paskola studijų kainai sumokėti. Paskolos dydis negali viršyti pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalies.
  2. Valstybės remiama paskola gyvenimo išlaidoms. Paskolos gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (950 Eur).
  3. Valstybės remiama paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (2 280 Eur).
  4. Valstybės paskola studijų įmokai mokėti. Paskolos dydis – 4 BSI dydžiai (152 Eur).

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2015 m. balandžio 23 diena.

Studijų tarnybos vyresnioji specialistė
Anželika Slimanavičienė