Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2015 m. pavasario semestre, nuo 2015 m. sausio 20 d. iki 2015 m. vasario 20 d. privalo per Valstybinio studijų fondo (toliau – fondo) interneto tinklalapį <www.vsf.lt> prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką (Socialinė stipendija SS 2015 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs paraišką studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos, kurią studentas pildo Fondo interneto tinklalapyje, atsispausdinti ir popierinio jos varianto pristatyti Fondui nereikia.

Socialinės stipendijos yra skiriamos studentams:

 • kurie yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 • kuriems yra nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • kurie yra ne vyresni negu 25 metų amžiaus ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentams, kurie yra neįgalūs arba socialinių pašalpų gavėjai, užpildžius elektronines paraiškas, papildomų dokumentų pateikti nereikės, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas elektroniniu laišku paprašys juos pristatyti.

Studentai, ne vyresni negu 25 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa/ rūpyba arba našlaičiai, užpildę elektroninę paraišką, iki vasario 20 d. Fondui turės pristatyti dokumentus arba notariškai patvirtintas dokumentų kopijas įrodančias, kad jie atitinka šį kriterijų.

Šiuo metu socialinės stipendijos dydis – 114 Eur per mėnesį. Stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos.

Visą informaciją apie trūkstamus duomenis ar dokumentus, socialinės stipendijos skyrimą ar neskyrimą studentai ras prisijungę prie savo paraiškos. Apie žinutes sistemoje studentai bus informuojami ir jų nurodytu el. pašto adresu, todėl turėtų nuolat tikrinti, ar nėra gautų pranešimų.

Valstybinis studijų fondas pateikia studentams sėkmingos elektroninės paraiškos pateikimo IS „PARAMA“ eigos aprašymą.

 

SĖKMINGA ELEKTRONINĖS PARAIŠKOS PATEIKIMO IS „PARAMA“ EIGA:

 1. Prisijunkite prie Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapio <www.vsf.lt> ir spragtelkite nuorodą dešiniajame puslapio kampe „SOCIALINĖS STIPENDIJOS“ – pateksite Fondo IS „PARAMA“ puslapi (su gaublio ženklu). Tuomet spragtelkite „Prisijungti“.
 2. Pateksite į Elektroninių valdžios vartų puslapi. Jame turite autorizuotis per turimą elektroninės bankininkystės sistemą ar asmenini skaitmeninį sertifikatą. Atsiradus „žaliems mygtukams“ „SUTINKU“ arba „ATŠAUKTI“, pasirinkite mygtuką „SUTINIKU“. Taip sutiksite, kad Jūsų duomenys būtų perduoti Fondui. Atkreipiame dėmesį, jog šiuo momentu Jūs dar nesate pateikęs (–usi) paraiškos socialinei stipendijai gauti, todėl toliau turite atlikti žemiau aprašytus veiksmus.
 3. Būsite perkeltas (–a) IS „PARAMA“ puslapį. Šio puslapio skiltyje „PRAŠYMAI“ („Pateikti naują prašymą“) matysite „vokelį“ su užrašu „Socialinė stipendija SS 2015 m. pavasario semestras“. Spragtelkite ji. Toliau sistema atvers langą dėl asmens duomenų tvarkymo. Paspausdami mygtuką „Sutinku. Tęsti“ taip patvirtinsite, jog sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtu tvarkomi Fonde socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu bei galėsite pradėti pildyti paraišką.
 4. Sutikus dėl asmens duomenų tvarkymo, matysite paraiškos formą, kurią privalėsite užpildyti: pasirinkti vieną iš socialinių kriterijų, pagal kuriuos pretenduojate gauti socialinę stipendiją, įvesti banko duomenis bei užpildyti kitus laukus.
 5. Užpildęs (–iusi) privalomus laukus paraiškoje, patvirtinkite, kad susipažinote su socialinių stipendijų skyrimą ir administravimą reglamentuojančiais teisės aktais bei įsipareigojate vykdyti juose numatytas pareigas. Spragtelkite mygtuką „Toliau“.
 6. Tuomet vėl atsiras Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo langas. Spragtelkite mygtuką „Sutinku. Pateikti prašymą“ ir sulauksite pranešimo, jog sėkmingai pateikėte prašymą socialinei stipendijai gauti. Jeigu tokio pranešimo nesulaukėte, nedelsiant telefonu ar elektroniniu paštu susisiekite su Fondu.
 7. Atkreipiame dėmesį į tai, kad pažymėjus vieną iš privalomu socialinių kriterijų (4.1., 4.2. ar 4.3.) būtinai atidžiai perskaitykite atsirandančią informacinę lentelę su pranešimu, kuris pasirodys ekrane. Šioje informacijoje bus nurodyta, ką reikia studentui daryti pasirinkus vieną iš socialinių kriterijų.
 8. Primename, kad pildydamas elektroninę paraišką, studentas įsipareigojo nuolat tikrinti Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje socialiniu stipendijų administravimui gautus pranešimus bei savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo pildydamas (–a) Prašymą skirti socialinę stipendiją.

 

Daugiau informacijos Jums suteiks:

Viktorija Vigėlienė, Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė

tel. 85 2647153, el. paštas viktorija.vigeliene@vsf.lt

 
Parengė

Anželika Slimanavičienė

Studijų tarnybos vyresnioji specialistė