Sausio 21–27 d. Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja Daiva Treznevičiūtė, Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja dr. Ingrida Pumputienė, šios katedros docentė dr. Jūratė Graželytė bei Reabilitacijos katedros lektorius Tadeuš Polionis dalyvavo projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) organizuotuose kursuose Portugalijoje, Kaškaiso mieste. Projekto dalyviai iš Olandijos, Ispanijos, Rumunijos, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos diskutavo apie aktualias socialines problemas bei jų sprendimo būdus, įgijo komandos formavimo bei komandinio darbo įgūdžių, pasisėmė kūrybinių mokymo/si metodų taikymo patirties, susipažino su socialinio verslumo pavyzdžiais.