Dr. Susan Barfield yra JAV Montanos universiteto profesorė emeritė, turinti milžinišką edukacinio darbo su įvairiomis kultūrinėmis grupėmis patirtį visame pasaulyje. Dr. Barfield yra dirbusi daugiau nei 40 šalių, jos akademinio domėjimosi sritis – etninių mažumų kultūrų išsaugojimas, jas integruojant į daugumos kultūrą, pasitelkiant švietimą ir įtraukųjį ugdymą, taip pat dvikalbis ir daugiakalbis ugdymas. Dr. Barfield inicijavo kelis Montanos valstijos finansuotus projektus, skirtus padidinti Amerikos čiabuvių indėnų mokytojų skaičių Montanos valstijos mokyklose. Taip pat ji įgyvendino edukacinius projektus Mapuche, Aymara ir Rapa Nui indėnų gentyse Čilėje, nuo 1990 m. yra dvikalbių anglų ir ispanų, prancūzų, arabų, vokiečių, japonų ir kinų ugdymo programų vertintoja JAV. Šiuo metu Dr. Barfield įgyvendina edukacinį tęstinį projektą tarp Čilės indėnų, finansuojamą National Geographic Society. Už savo veiklą mokslininkė yra gavusi Benedict J. Surwill viso gyvenimo pasiekimų apdovanojimą. Kaip Fulbraito stipendininkė Susan Barfield įgyvendino edukacinį projektą, skirtą romų integracijai Slovakijoje. Į Lietuvą atvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvietimu, gavusi Fulbraito stipendiją trikalbei romų-lietuvių-anglų knygai vaikams bei metodinei priemonei, kaip šią knygą panaudoti pamokose, parengti. Knyga rengiama, bendradarbiaujant su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu ir ilgamečiais fakulteto socialiniais partneriais: VŠĮ Romų visuomenės centru, nevyriausybine organizacija „Romų integracijos namai“, dienos centru „Padėk pritapti“, Panevėžio vaikų dienos užimtumo centru, Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų raj. skyriumi.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete dr. Susan Barfield fakulteto Pradinio ugdymo studijų programos studentams veda seminarų ciklą, skirtą praktiniam įvairių kultūrų integracijos į mokymo turinį įgyvendinimui aptarti. Spalio 15 d. mokslininkė praves seminarą dirbantiems mokytojams „KAIP KURTI IR NAUDOTI E-KNYGAS PAMOKOSE, INTEGRUOJANT ĮVAIRIAS KULTŪRAS?“.

Dr. Susan Barfield Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vieši 2018 m. rugsėjo 7 – spalio 19 d.

Dr. Susan Barfield