Kaip pasitelkti kūrybiškumą mokymo procese, kad gimtų inovacijos, darančios poveikį visuomenei? Seminaro „Kūrybiškumas ir inovatyvumas akademinėje ir mokslinėje veikloje: vaidmuo aukštojo mokslo stiprinimui, visuomenės gerovei ir darniai plėtrai“, metu Vilniaus kolegijos bendruomenė, vadovaujama dr. Giedrės Brazdauskaitės, ieškojo atsakymų ir generavo idėjas ateities darbams.

Rugsėjo 7 d. Vilniaus kolegijos Mokslo skyriaus organizuoto seminaro metu VK bendruomenė gilino kompetencijas taikomojo kūrybiškumo ir inovacijų tematika, kurį vedė dr. Giedrė Brazdauskaitė, Vilniaus kolegijos tarptautinio mokslo žurnalo „Journal of Creativity and Business Innovation“ vyr. redaktorė, Vilniaus kolegijos Mokslo darbuotoja.

Vilniaus kolegijos dėstytojai ir administracijos darbuotojai įsitraukė į kūrybiškumo ir inovatyvumo vaidmens nagrinėjimą visuomenės gerovei, darniai plėtrai ir regionų vystymui. Taip pat seminaro metu diskutavo apie kūrybiškumo metodus ir kaip jie pritaikomi aukštajame moksle, kokia kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetencijų samprata akademinėje ir mokslinėje veikloje.

Kūrybiškumas, inovatyvumas ir darnaus vystymosi sąveika aktuali šių dienų visuomenei. Todėl buvo ieškoma atsakymų kokiais būdais šiuos gebėjimus ir kompetencijas galima ugdyti, kaip tai pritaikyti plėtojant tarpfakultetinį bendradarbiavimą.

Svarbu paminėti naujausias mokslinius tyrimus, kurie vykdomi vadovaujantis inovatyviomis, nestandartiškomis idėjomis ir naujausiomis tendencijomis atsižvelgiant į visuomenės ir verslo poreikius ir kaip Vilniaus kolegija ugdanti ateities specialistus prisideda prie jų kūrimo ir įgyvendinimo.

Norinčius susipažinti su seminaro įrašu maloniai prašome kreiptis el. paštu e.kubiliene@viko.lt.