Kursai „Apskaitos ir mokesčių pagrindai“
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas (Naugarduko g. 5, Vilnius)

Programos tikslas – suteikti žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, leidžiančių tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, kontroliuoti apskaitos politikos įgyvendinimo procesus, analizuoti ir vertinti ūkinės veiklos rezultatus.

Kursų trukmė – 108 akademinės kontaktinės valandos. Programa įgyvendinama per 6 savaites. Mokymosi savaitės trukmė – 18 akademinių kontaktinių valandų, užsiėmimų laikas bus derinamas su klausytojų poreikiais.

Kursų pradžia planuojama 2015 m. balandžio 14 d.

Kursų kaina – 312 Eur (1077,27 Lt)

Kursai skirti asmenims turintiems aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą:

 • stokojantiems apskaitos  teorinių žinių pritaikymo praktikoje įgūdžių;
 • stokojantiems mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo žinių;
 • ketinantiems pradėti buhalterinį darbą ir savarankiškai tvarkyti apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų rinkinio parengimo;
 • buhalterinės apskaitos ir kitų studijų programų studentams, norintiems įgyti praktinių įgūdžių;
 • norintiems susipažinti su kompiuterizuotos apskaitos pagrindais;
 • anksčiau baigusiems arba padariusiems pertrauką darbe ir norintiems prisiminti buhalterinės apskaitos pagrindus.

Kursai rengiami ne mažesnei kaip 8 asmenų grupei.

Programa kryptingai orientuota į praktinę veiklą. Baigęs kvalifikacijos tobulinimo programą asmuo gebės:

 • suformuoti ir įgyvendinti ūkio subjekto apskaitos politiką pagal apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančius LR teisės aktus bei verslo apskaitos standartus;
 • formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę;
 • rengti ataskaitas;
 • apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius;
 • patikrinti užregistruotus apskaitoje procesus;
 • atlikti finansinę analizę, pateikti išvadas ir siūlymus.

Kvalifikacijos tobulinimo programos planas

 

Eil. Nr. Dalyko pavadinimas Skiriama val.
Paskaitos Praktikumai Savarankiško darbo valandos Iš viso val.
1. Kompiuterizuotas sprendimų modeliavimas 2 8 10 20
2. Buhalterinė apskaita 24 30 38 92
3. Mokesčiai ir jų deklaravimas 4 10 12 26
4. Finansinė analizė 4 6 16 26
5. Apskaitos ir mokesčių profesinės veiklos praktika 20 32 52
Iš viso val.: 34 74 108 216

Kursų dalyviai aprūpinami metodine medžiaga, jiems išduodamas VIKO EKF pažymėjimas apie išklausytą kvalifikacijos tobulinimo kursą.

Dalyvius kviečiame registruotis iki 2015 m. balandžio 7 d. tel. 8 5 219 16 81 arba el. paštu suaug.skyrius@ekf.viko.lt
Apskaitos_kursai