2015 m. balandžio 20 – 24 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedros lektorės Inga Jančauskienė ir Audronė Mačiulytė dalyvavo Erasmus+ dėstymo mobilumui programoje Banato Žemės ūkio mokslų ir veterinarinės medicinos universitete Rumunijoje (Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara).

Vizito metu lektorės Kraštovaizdžio architektūros bei Sodininkystės studijų programų studentams pristatė Lietuvos botanikos sodų svarbą ekologinio švietimo kontekste bei jų reikšmę ugdant studentų prieraišumą augalijai formuojant gamtą tausojančią, aplinkosauginę pasaulėžiūrą. Taip pat supažindino su Lietuvos Kraštovaizdžio ypatumais bei pasidalino kraštovaizdžio projektų rengimo Vilniaus kolegijoje patirtimi.

Erasmus+ dėstymo mobilumui programos metu buvo pristatyta Vilniaus Kolegija,  užmegzti ryšiai su Sodininkystės ir miškininkystės fakulteto vadovybe, dėstytojais, kraštovaizdžio  architektūros bei Sodininkystės studijų programų studentais. Vizito metu taip pat buvo aptartos dėstytojų ir studentų mainų plėtros galimybės, dalyvauta paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, aplankytos studentų praktikų atlikimo vietos. Susitikimų su studentais ir dėstytojais metu pristatytos studijų galimybės Vilniaus kolegijoje Agrotechnologijų fakultete, aptartos įvairios tolimesnio nuolatinio bendradarbiavimo galimybės.

Mes_1 Mes_2