Įvyko XII-oji chemiko dienai skirta konferencija

Konferenciją „Chemija aplink mus. Teorija ir praktika“ atidarė ir sveikinimo žodžiu į jos dalyvius kreipėsi Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė: „…iš kasdienybės laužo pelenų kasdien kyla pasiaukojimo, … išminties paukščiai, kurie tyliai tupia į atviras ir imlias mūsų studentų širdis, pripildydami jas gerumo ir meilės.  Chemija ir meilė visada šalia.“ Konferenciją vedė studijų programos Cheminė analizė CH13A grupės studentė Meilė Grigalytė.

Katedros vedėja pažymėjo, kad konferencijoje kasmet gausėja chemijos laboratorijoje atliktų eksperimentų, iš gautų rezultatų parengiami pranešimai. Chemijos katedra turi tinkamą materialinę bazę tyrimams atlikti, todėl reikia tik studentų noro dalyvauti SMD veikloje ir dėstytojų konsultacijų planuojant ir atliekant tyrimus bei rengiant pranešimus.
Pranešimą apie reagentų, reikmenų ir įrangos naujoves laboratorijoje pristatė atstovai iš UAB „Labochema LT“. Ši bendrovė yra Baltijos šalių regiono lyderis, tiekiant aukštos kokybės laboratorinius reagentus, reikmenis, įrangą ir baldus.

Dr. Olga Ščit iš Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro pristatė pranešimą „Medžiagotyra kultūros vertybių restauravime: baleto artistės Olgos Malėjinaitės portreto tyrimai“. Žmonija vis aiškiau suvokia, kad jos sukurtos vertybės yra bendros, ir pripažįsta bendrą atsakomybę už kultūros palikimo išsaugojimą būsimoms kartoms. Autorė pabrėžė, kad mūsų pareiga perduoti joms tas vertybes visiškai autentiškas, o restauravimas prasideda nuo chemijos.
Romas Tamoševičius, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ jaunesnysis mokslo darbuotojas pristatė pranešimą „Naujos kartos sekoskaita“. Pranešėjas papasakojo, kaip su dabartinės kartos biotechnologijų įranga greičiau ir pigiau galima būtų nuskaityti didelius kiekius DNR sekų.

Pranešimus skaitė I – III kursų Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų Cheminės analizės technologija ir Cheminė analizė studentai. Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai įvairiomis, aktualiomis temomis nuo upės vandens užterštumo, šulinio vandens kokybės, vandens valymo sistemų efektyvumo, vandens šarmingumo nustatymo skirtingais metodais tyrimų, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo Lietuvoje galimybių, atmosferos oro apsaugos iki Cr(VI) nustatymo fotometriniu metodu įsisavinimo charakteristikų apskaičiavimo.

Dėmesio susilaukė studentų mokslinės draugijos narių atliktų taninų nustatymo Loyd arbatoje, fosforo kiekio nustatymo bulvėse ir humuso bei dirvos reakcijos nustatymo žemės ūkio paskirties dirvožemyje tyrimai.

Savo patirtimi apie dalyvavimą „Erasmus“ programoje Adnan Menderes universitete (Turkija) pasidalino ir pakvietė studentus dalyvauti tarptautiniuose mainuose bei pasisemti naujos patirties CH13A grupės studentas Daumantas Elijošius.

Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė pristatė tyrimo „Dalykų dėstymo kokybė Chemijos katedroje 2014/2015 m. m. rudens semestre“ rezultatus. Studentams buvo aktualus atlikto tyrimo grįžtamasis ryšys, kuris atspindi studijų programoje dėstomų dalykų kokybę ir dėstytojų bei studentų tarpusavio santykius, pristatyta dalykų reitingų eilė.
Konferencijos pranešėjams buvo įteikti pažymėjimai.

Chemija, kaip maisto gaminimas, tik negalima laižyti šaukšto.

Chemijos katedros vedėja
Irena Čerčikienė