Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ir direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai dr. Žymantė Jankauskienė 2015 m. lapkričio 6 – 7 dienomis dalyvavo Talino technikos kolegijos (TTK University of Applied Sciences) 100-mečio paminėjimo ir rektoriaus prof. Enno Lend inauguracijos iškilmėse.  Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas yra šios aukštosios mokyklos Garbės daktaras.

Rektorių prof. Enno Lend  ir jo vadovaujamą aukštąją mokyklą sveikino Europos aukštųjų mokyklų asociacijos (EURASHE) prezidentas Stephane Lauwick, Europos taikomųjų mokslų universitetų tinklo (UASNET)  viceprezidentas Henrik Wolff, kiti garbūs svečiai iš Estijos ir užsienio.

Talino technikos kolegija yra ilgametis Vilniaus kolegijos užsienio partneris. Plačiau apie Talino technikos kolegiją:

http://www.tktk.ee/en/news-media/ttk-university-applied-sciences

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė