2015 m. spalio 22-25 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja, docentė dr. Erika Kubilienė dalyvavo konferencijoje, kurią organizavo Europos dietistų asociacijų federacija (European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD) ir kuri vyko Nyderlandų Karalystėje, Amsterdame.

Vizito metu E. Kubilienė, kaip Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto, asocijuoto EFAD aukštojo mokslo institucijų partnerio (EFAD Education Associate member for HEI), atstovė, dalyvavo 26-tame Europos dietistų asociacijų federacijos strateginio planavimo posėdyje ir 9-toje EFAD konferencijoje „Europos dietistų veiksmų planas maisto ir maitinimo/si srityse“ („European Dietitians Action Plan in Food and Nutrition”), kurioje pagrindinis dėmesys buvo skirtas dietistų veiklai mokymosi visą gyvenimą kontekste, licencijavimui, profesinei praktikai ir moksliniams tyrimams.

9-toje EFAD konferencijoje dalyvavo 400 partnerių iš 36 Europos ir Afrikos šalių, tame tarpe – 140 įvairių šalių studentų. Vizito rezultatai – Kolegijos ir fakulteto veiklos sklaida, užmegzti/atnaujinti kontaktai, dalyvavimas diskusijose – vertingi ne tik asmenine profesine prasme, bet ir nuosekliai siejasi su kolegijos strateginiais tikslais – teikti aukščiausios kokybės profesijos studijas, vystyti kolegijos veiklos tarptautiškumą bei plėtoti mokslo taikomąją veiklą.

9-tos EFAD konferencijos Amsterdame akimirkos:
Amsterdam_3 – Anne de Looy – EFAD prezidentė, dietetikos profesorė, Plymouth Universitetas, Anglija;
Amsterdam_4 – EFAD – Europos dietistų balsas;
Kubiliene Erika – Europos dietetikos studentų tinklo reklaminiai marškinėliai.