Vilniaus kolegijos studentai dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame partneriniame projekte „Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione“ (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035), pagal priemonę „ Studijų kokybės gerinimas“.

2018 m. gegužės mėn. 29- 30 d. projekto baigiamąjame etape puikiai pasirodė šie studentai: Ugnius Davydovičius, Rokas Brezgys, Gytis Gaubys, Mantas Vanagas ir Deividas Jakubauskas. Studentai sukurtus socialinio verslo planus pristatė Alytaus regiono vietos savivaldos ir verslo atstovams. Komanda prisidėjo prie socialinių problemų sprendimo: užimtumo, skurdo, socialinės atskirties, visuomenės sveikatos, švietimo ir mokslo problemų sprendimo ir kultūros savitumo išsaugojimo.

Projekto partneriai: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Vilniaus kolegija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Alytaus kolegija ir Vytauto Didžiojo universitetas. Vilniaus kolegijos projekto koordinatorė ir dėstytoja- fasilitatorė Eliza Norkuvienė.