2015 m. gruodžio 14 – 18 dienomis Elektronikos katedros vedėjas, docentas dr. Antoni Kozič ir docentas dr. Andžej Lučun dalyvavo Erasmus+ dėstytojų mobilumo programoje Valstybinėje aukštesniojoje profesinio mokymo mokykloje Ciechanove (The State Higher School of Vocational Education in Ciechanow), Lenkijoje.

Vizito metu dr. A. Kozič elektronikos ir telekomunikacijų studijų programos studentams skaitė paskaitas apie automatizavimo sistemą LabVIEW+Arduino, o dr. A. Lučun – apie eksperimento automatizavimo įtaką praktinių užsiėmimų kokybei.

Erasmus+ dėstytojų mobilumo programos metu dėstytojai susitiko su mokyklos rektoriumi doc. dr. Leszek Zygner, Elektronikos, žurnalistikos ir multimedijos fakulteto dekanu dr. inž. Andrzej Korneta, elektronikos ir telekomunikacijų studijų programos įvairių kursų studentais. Susitikimų metu buvo pristatyta Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas, pademonstruota filmuota medžiaga apie Elektronikos technikos programos studentų baigiamuosius projektus. Aptartos studentų mainų plėtros, praktikų atlikimo ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Diskusijų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas projektinių  darbų organizavimui.

Elektronikos katedra