2017 m. gegužės 16-18 dienomis Ekonomikos fakulteto Bankininkystės katedros lektorės Gitasna Mečėjienė ir Jolita Naujalienė lankėsi Splito Universitete, kur pagal LLP/Erasmus dėstytojų mainų programą skaitė paskaitas universiteto studentams. Paskaitų temos: vidaus kontrolė versle, vidaus audito tikslai ir funkcijos, vidaus kontrolės procesai, asmeninių finansų valdymas, asmeninio biudžeto valdymo įrankiai. Vizito metu lektorės bendravo su kolegomis dėstytojais, administracijos darbuotojais, susipažino su universiteto materialine baze. Aptartos Splito Universiteto ir Vilniaus kolegijos studentų mainų pagal Erasmus studentų mainų programą galimybės. Laisvalaikiu buvo galimybė aplankyti Splito miesto, kuriame įsikūręs universitetas, istorinius kultūrinius paminklus.