Mokslinė – praktinė konferencija ,,Maisto produktai – sauga ir kokybė 2015“

2015 m. gegužės 7 d. Agrotechnologijų fakultete vyko respublikinė aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų mokslinė – praktinė konferencija ,,Maisto produktai – sauga ir kokybė 2015“. Tai 6-oji Maisto technologijos katedros organizuota konferencija, kuri organizuojama kasmet nuo 2008 metų ir tapo ne tik katedros, bet ir fakulteto tradiciniu renginiu. Džiaugiamės, kad šis renginys kiekvienais metais sulaukia vis didesnio susidomėjimo ir gausaus bendraminčių bei dalyvių skaičiaus, norinčių pasidalinti savo idėjomis, atliktais tyrimais, sukauptomis teorinėmis bei praktinėmis žiniomis.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų skyriaus maisto saugos ir kokybės komisijos pirmininkė, ASU prof. habil. dr. Sigita Urbienė; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė, maisto produktų inspektorė Viktorija Septilkienė. Sulaukėme nemažai svečių iš įvairių aukštųjų ir profesinių mokyklų, socialinių partnerių ir maisto gamybos įmonių: Utenos kolegijos (U. Muraškaitė, E. Žiaunytė ir G. Stasiulionienė); Kauno kolegijos (dr. A. Steponavičienė, N. Vasiliauskienė, dr. I. Kraujutienė, dr. A. Šalaševičienė, I. Koscelkovskienė, D. Grybas, E. Būta ir N. Zemeckytė); Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos (dr. M. Stankevičienė); Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto (D. Jakštienė, J. Kostygovaitė, E. Survilaitė, Ž. Masilionytė, J. Michalkevičiūtė ir A. Konygin); UAB System Venbo (V. Stanevičienė), UAB ,,Audores“ (P. Vaitukonis). Džiaugiamės – pirmą kartą konferencijoje aktyviai dalyvavo ir skaitė pranešimus Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dėstytojai ir studentai (dr. A. Kirkliauskienė, V. Makarevič, Artūr Churmatulin, P. Jacevičius, H. Jakavičius, L. Koleinikovaitė, G. Neverauskaitė, L. Piliponis, A. Ginčaitė ir D. Balkutė). Konferencijoje dalyvavo Bukiškių žemės ūkio mokyklos dėstytojai (L. Baronienė, D. Grikpėdienė) ir moksleiviai. Savo tyrimų rezultatus konferencijos metu pristatė Agrotechnologijų fakulteto dėstytojai ir studentai: D. Karlaitė ir L. Balevičius; J. Lazdauskienė, M. Vaškevičiūtė ir J. Penkauskas; S. Švedienė ir K. Vasilevičiūtė; D. Raščius; S. Trinkauskienė ir E. Trimonytė). Kokios srities ar išsilavinimo specialistais bebūtume – visi esame saugaus ir kokybiško maisto vartotojais.

Konferencijos metu Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai, mokslininkai, maisto technologijų krypties specialistai skaitė pranešimus apie saugius, kokybiškus maisto produktus, pristatė maisto technologijų inovacijas, aktualijas, problemas, vykdomų tyrimų rezultatus. Šioje konferencijoje dėmesys buvo atkreiptas ne tik į pažangias maisto technologijas, bet į vartotojus, informacijos apie maisto produktus poreikį, informacijos vartotojams pateikimo aktualijas, maisto produktų pasirinkimo kriterijus, socialiai atsakingą vartojimą, maisto saugos ir kokybės aktualijas, aplinkos taršą, mikrobiologinius kriterijus, maitinimosi ypatumus, įvairių maisto produktų bei jų sudedamųjų dalių įtaką žmogaus organizmui ir sveikatai.

Konferencijos dalyviams buvo įteikti pažymėjimai ir šios konferencijos leidinys.
Dėkojame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai už paramą, skirtą konferencijos leidinio leidybai.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė