Vilniaus kolegija laukia institucinio vertinimo ekspertų vizito

Vilniaus kolegijoje rugsėjo 30 – spalio 2 dienomis vyks institucinis vertinimas.
Ekspertų grupės vadovas – dr. Richard Mischak
Vertinimo sekretorius – Klemen Šubic
Grupės nariai: dr. Fredy Sidler, Lex Stomp, Danguolė Kiznienė, Karl Agius.

Numatoma darbotvarkė:

Rugsėjo 30 d., antradienis
 
9.00 – 9.45 Susitikimas su kolegijos direktoriumi
9.45 -10.00 Pertrauka
10.00 -11.15 Susitikimas su savianalizės rengimo grupe ir kokybės padalinio atstovais
11.15 – 11.30 Pertrauka
11.30 – 12.15 Materialiosios bazės apžiūra
12.15 – 13.15 Pietų pertrauka
13.15 – 14.00 Materialiosios bazės apžiūra
14.00 – 14.15 Pertrauka
14.15 – 15.15 Susitikimas su studentais ir studentų atstovybės nariais
15.15 – 15.30 Pertrauka
15.30 – 16.30 Susitikimas su tarybos nariais
16.45 – 17.45 Uždaras ekspertų grupės posėdis
Spalio 1 d., trečiadienis
 
9.00 – 10.00 Susitikimas su akademinės tarybos nariais
10.00 – 10.15 Pertrauka
10.15 – 11.15 Susitikimas dėl studijų ir mokymosi visą gyvenimą
11.15 – 11.30 Pertrauka
11.30 – 12.30 Susitikimas dėl taikomosios mokslo ir meno veiklos
12.30 – 13.30 Pietūs
13.30 – 14.30 Susitikimas su dėstytojais
14.30 – 14.45 Pertrauka
14.45 – 15.45 Susitikimas dėl poveikio regionų ir visos šalies raidai
15.45 – 16.00 Pertrauka
16.00 – 16.45 Susitikimas su socialiniais partneriais ir absolventais
16.45 – 17.45 Uždaras ekspertų grupės posėdis
Spalio 2 d., ketvirtadienis
 
9.00 – 10.00 Paskutinis susitikimas su vadovybe arba kitais asmenimis (informuosime vizito metu, kuriuos asmenis prašytume dalyvauti)
10.00 – 11.30 Uždaras ekspertų grupės posėdis
11.30 – 12.00 Pirminių pastebėjimų pristatymas

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė