2015 m. gruodžio 17 d. Agrotechnologijų fakulteto Projektų vadovas Mikas Balkevičius Lietuvos Edukologijos universitete sėkmingai apgynė daktaro disertaciją „Probleminio mokymosi gebėjimų raiška rengiant pedagogus koleginėse studijose“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S). Darbo vadovas –  prof. habil. dr. Rimantas Želvys.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime kūrybinės sėkmės tęsiant mokslo darbus!

ATF administracija