2014 m. lapkričio 6 d. Ekonomikos fakultete vyko Draudiko diena, kuri skirta Investicijų ir draudimo studijų programos populiarinimui. Pagrindinis renginys buvo studentų debatai. Vieni debatus suvokia, kaip žaidimą, kiti – kaip proto mankštą, o treti sako, kad tai yra naujas mokymo(si) metodas. Svarbiausia, kad į debatus ateina smalsūs, aktyvūs ir mąstyti nebijantys studentai. Šių metų debatų temos: ,,Internetinis verslas – verslo ateitis“ ir ,,Turtingi žmonės – tautos priešai“.
Renginio pradžioje vedėjai Arvidas Tumasonis (ID13A gr.) ir Gabrielė Vaišvilaitė (ID14A gr.) pasveikino visus susirinkusius su kasmetiniu tradiciniu renginiu ir supažindino su debatų taisyklėmis. Kiekviena tema debatuoja dvi komandos: viena yra teigiančioji pusė, kita – neigiančioji. Debatų tikslas – įtikinti komisiją, kad vienos komandos argumentai yra geresni už kitos komandos argumentus. Debatų komisijai pirmininkavo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo Rinkodaros ir komunikacijos vadovas Eugenijus Mažiulis, o nariais buvo Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė, prodekanė Nijolė Kašėtienė bei Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės prezidentas Ričardas Rimkus.
Pirmąja tema ,,Internetinis verslas – verslo ateitis“ debatavo šios komandos:
1 komanda – Augustinas Kalpokas (VE14A gr.), Martyna Vaitkūnaitė (BN14A gr.), Ana Diana Michailova (FI14A gr.).
2 komanda – FI13A gr. studentės Austė Macaitytė, Rūta Karbonskytė, Rita Mastianec.
Antrąja tema ,,Turtingi žmonės – tautos priešai“ debatavo šios komandos:
3 komanda – ID12A gr. studentai Indrė Brazdžiūnaitė, Martynas Fetingis, Milda Urbonaitė
4 komanda – Agnė Taujinskaitė (BA13A gr.), Aušrinė Niauraitė (ID13A gr.), Robertas Fedotovas (BN14B gr.)
Pasibaigus debatams komisija turėjo išrinkti kiekvienos temos nugalėtoją. Rezultatus paskelbė komisijos pirmininkas Eugenijus Mažiulis: nugalėtojomis tapo pirma ir trečia komandos, kurioms įteikti diplomai, Seesam Insurance AS Lietuvos filialo atminimo dovanėlės, tai pat nugalėtojos gavo po saldųjį prizą – tortą. Kitoms debatų komandoms įteikti pažymėjimai ir bilietai į 5D kino filmą, kuriuos dovanojo UAB ,,Vilmira“.
Investicijų ir draudimo studijų programos studentai dėkoja Seesam Insurance AS Lietuvos filialui ir UAB ,,Vilmira“ už įsteigtus prizus, studentams – už dalyvavimą ir palaikymą bei linki visiems aktyvių bei darbingų studijų metų!

 

Investicijų ir draudimo studijų programos studentai
Draudimo katedra