Rugsėjo 16-19 dienomis Prahoje (Čekija) vyko 26-oji Europos aukštojo mokslo asociacijos (European Associacion of International Education – EAIE) metinė konferencija, kurioje dalyvavo Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Joalnta Preidienė ir Verslo vadybos fakulteto dekanė, Europos verslo ir kalbų studijų tinklo SPACE (European Network For Business Studies and Languages) prezidentė Danutė Rasimavičienė.

Konferencija sulaukė virš 5000 dalyvių iš daugiau nei 90 pasaulio šalių. Pagrindinė šios konferencijos tema – tarptautinio švietimo transformacijos. Diskutuota aktualiomis tarptautiškumo plėtros temomis, susijusiomis su tarpkultūrinės kompetencijos ugdymu, studijų programų tarptautiškumo didinimu, studentų ir dėstytojų mainų mobilumo kokybės gerinimu, užsienio studentų  pritraukimu, ir kt. Renginio metu išsamiai pristatyta ir Europos Sąjungos programa Erasmus+, kuri pradėta įgyvendinti nuo 2014-ųjų metų. Naująja programa bus siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai, vykdant įvairias programos veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves tiek instituciniu, tiek aukštojo mokslo sistemos lygmeniu.

Konferencijos metu vykusioje parodoje Vilniaus kolegija buvo atstovaujama ir bendrame Lietuvos aukštųjų mokyklų stende „Study in Lithuania“.
2014093001