Š.m. rugpjūčio 16-20 dienomis Bifrosto universitete, Islandijoje, vyko trečiasis Vilniaus kolegijos koordinuojamo Nordplus Horizontal projekto Nr. NPHZ-2014/10017 “Naujos bendradarbiavimo su darbo rinka strategijos” partnerių susitikimas.

Susitikimo metu aptarta projekto vykdymo eiga ir suderinti tolesni veiklos etapai. Šiuo metu visose partnerių šalyse vykdomas tyrimas, kurio tikslas – identifikuoti aukštųjų ir profesinių mokyklų bei įmonių bendradarbiavimo geros patirties pavyzdžius ir, remiantis jais, paruošti tolesnes rekomendacijas.

Projekte dalyvauja 6 aukštųjų ir 1 profesinės mokyklos atstovai iš Estijos, Islandijos, Lietuvos ir Suomijos. Per dvejus projekto veiklos metus planuojama išanalizuoti gerąsias mokslo ir darbo rinkos bendradarbiavimo patirtis partnerių šalyse ir parengti strateginį įrankį šio bendradarbiavimo tobulinimui.