Vilniaus Didlaukio gatvės atkarpoje tarp Ateities ir Geležinio Vilko gatvių įsikūrusios trys švietimo ir mokslo institucijos – Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija ir Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras – ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti Didlaukio akademinio miestelio idėją. Plačiau apie Didlaukio akademinio miestelio viziją ir perspektyvas kalbamės su Mykolo Romerio universiteto mokslo ir tarptautinių ryšių prorektore Inga Žalėniene.

Kuo apskritai patraukli ir perspektyvi ši idėja?

Didlaukio akademinis miestelis unikalus ne tik dėl savo mokslo, švietimo įstaigų geografinės koncentracijos. Jos apima visas ugdymo sistemos pakopas ir praktiškai atspindi nuoseklią asmens ir visos bendruomenės raidos projekciją. Šiai unikaliai edukacinei grandinei priklauso nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų, progimnazijų, kolegijų, universitetų iki taip vadinamų trečiojo amžiaus universitetų senjorams.

Didlaukio akademinio miestelio idėja turi puikias plėtros perspektyvas, o nauda akivaizdi ir Vilniaus miestui, nes per edukacines, prevencines, užimtumo veiklas, infrastruktūros projektus gali padėti spręsti ir visai šio rajono bendruomenei aktualius klausimus.

Rimtu postūmiu tapo ir naujojo MRU LAB socialinių inovacijų laboratorijų centro atidarymas?

Išties naujasis MRU LAB padalinio centras ne tik papildė bendrą Didlaukio gatvės švietimo ir mokslo įstaigų infrastruktūros žemėlapį. Šiame centre mokslininkai, tyrėjai, dėstytojai, mokytojai, studentai, socialiniai partneriai,  ir verslo atstovai kartu vysto mokslo programas, vykdo tyrimus, įgyvendina bendrus verslo, mokslo, socialinius projektus.

Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. d. A. Monkevičius labai palaiko Didlaukio akademinio miestelio idėją ir itin pabrėžia atvirumo ir partnerystės svarbą. Kaip skirtingos Didlaukio akademinio miestelio mokslo ir švietimo įstaigos galėtų bendradarbiauti?

Pirmiausia – per įvairias mokslo, edukacijos ir švietimo veiklas: renginius, leidybos projektus, mokslo publikacijas, mokslo populiarinimo projektus, įsitraukimą į mokslinių laboratorijų tyrimus, doktorantūros studijas. Mokslo ir švietimo įstaigos galėtų konsoliduoti karjeros centrų veiklas ir jų plėtrą.

Itin svarbi visuomeninė ir socialinė veikla – nuo įvairių vasaros ir žiemos stovyklų, jaunimo akademijų mokiniams ir studentams iki savanorystės skatinimo programų, į kurias galėtų įsitraukti ir vietinė bendruomenė.

Norėtųsi akcentuoti skirtingų akademinių institucijų bibliotekų bendradarbiavimą. Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus kolegijos bibliotekų vadovai ir darbuotojai aptarė, kaip būtų galima pradėti kurti bendrą akademinės informacijos erdvę, praplėsti bibliotekos paslaugų ratą, kad ir kitos švietimo įstaigos turėtų visas galimybes laisvai naudotis bibliotekų erdvėmis ir fondais.

Jau dabar studentai, mokiniai, mokytojai, aplinkinių rajono gyventojai gali aktyviai naudotis esama infrastruktūra – poilsio zonomis, sporto bazėmis, tačiau ir čia dar pilna neišnaudotų galimybių. Didlaukio akademinį miestelį supa įspūdingo grožio miškeliai, kurie galėtų virsti parku su dviračių ir pėsčiųjų takais. Konsolidavus jėgas,

gavus finansavimą užimtumo ir infrastruktūros projektams, įsitraukus ir privačiam verslui atsiveria nemažai galimybių gerų, naudingų tvarios visuomenės, sveikos gyvensenos iniciatyvų įgyvendinimui.

Didlaukio akademinio miestelio kūrimo iniciatyvą parodė trys švietimo įstaigos, tačiau Didlaukio akademinio miestelio geografija galėtų plėstis?

Iš tikrųjų Didlaukio gatvėje įsikūrę ne tik Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus kolegijos fakultetai bei Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, bet ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. Netoliese yra Baltupių, Simono Stanevičiaus progimnazijos, Verkių regioninio parko direkcija, sanatorija „Pušyno kelias“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Bendradarbiavimo galimybės prasiplečia ne tik geografiniu požiūriu. Kol kas esame pradinių projekcijų, gairių kūrimo stadijoje, todėl kviestume visus, kam ši idėja atrodo svarbi ir reikalinga prisijungti, teikti savo pasiūlymus ir iniciatyvas, prie kurių visi bendrai galėtų prisidėti.

Kaip reaguoja Vilniaus valdžia, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai?

Vilniaus meras Remigijus Šimašius šią idėją palaikė jau kalbėdamas per MRU LAB atidarymą. Jis taip pat itin akcentavo, jog sėkmė priklauso nuo visų institucijų ir vietinės bendruomenės aktyvumo ir atvirumo. Didlaukio akademinio miestelio koncepciją jau pristatėme ir Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei, kuri šiai idėjai taip pat pritarė. Labai svarbu, kad idėjos ir norai dabar virstų strateginiu, nuosekliu ir įgyvendinamu planu. To dabar ir siekiame.

Dėkoju už pokalbį.