Elektronikos ir informatikos fakultete gegužės 5 d. vyko respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Šios, jau tradicine tapusios, mokslinės – praktinės konferencijos tikslas – skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą aukštosiose mokyklose. Tai jau VIII-oji konferencija, kuri sukviečia kolegijų ir universitetų atstovus pasidalinti gerąja patirtimi, apžvelgti šiuolaikinių studijų naujoves, studentų ir dėstytojų ugdymo(si) problemas, mokslo taikomųjų tyrimų įtaką studijų kokybei.

Konferencijos metu dalyviai dirbo dviejose sekcijose: Edukologijos ir Technologijų. Edukologijos sekcijos pranešėjai dalyvius įtraukė į diskusijas apie studentų kompetencijų ugdymą mokslinių taikomųjų tyrimų kontekste, verslo organizacijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo svarbą, kūrybiškų mokymo metodų taikymo galimybes, vertybių kaitą šiandien. Technologijų sekcijos pranešėjai pristatė technologines naujoves, technologijų srityje atliktus tyrimus bei jų taikymo galimybes mokymo procese.

Konferencijoje aktyviai dalyvavo Vilniaus kolegijos dėstytojai, Elektronikos ir informatikos fakulteto absolventai bei studentai. Pranešimus taip pat skaitė Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus kooperacijos kolegijos, Marijampolės kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojai.

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai yra publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ (ISSN 2029-2279), kuris yra referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje.

Aušra Netikšienė,
EIF Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja