Vilniaus kolegijoje Ekonomikos fakultete nuolatinių studijų buhalterinės apskaitos studijų programos studentai turėjo galimybę dalyvauti pilotiniame projekte „Darbo ir žmogaus asmeninių savybių suderinimo metodika, pagrįsta darbuotojų atranka“. Vienas iš svarbiausių šio projekto tikslų buvo padėti studentams, atsižvelgiant į asmenines savybes, atrasti geriausiai tinkančią darbo vietą, suteikti papildomą šansą gauti darbo vietą.

Projektas vyko keliais etapais. Pirmiausia, studentai raštu išreiškė savo sutikimą dalyvauti projekte. Respondentai internetinėje erdvėje (2014 m. lapkričio mėn.) atliko paskirtą validų asmenybės bruožų nustatymo testą Profile XT. Atlikus testą kiekvienas studentas gavo sugeneruotą asmeninę ataskaitą apie savo stipriąsias bei tobulintinas savybes. Testo metu buvo nustatoma: studento mokymosi potencialas, asmenybės bruožai bei dominuojantys jo interesai. Tuo pačiu metu projekto organizatoriai tarėsi su potencialiais darbdaviais dėl dalyvavimo šiame projekte ir galimybės įdarbinti Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos absolventus. Po to organizatoriai su potencialiais darbdaviais sudarė reikiamus darbuotojų profilius pareigybėms, tai yra nustatė darbdavių lūkesčius kandidatų turimoms asmeninėms savybės. Tam tikslui, buvo ištestuoti Profile XT testu efektyviausi darbdavių apskaitos skyriaus specialistai. Papildomai bendrovės vadovai pildė klausimynus, kuriuose jie identifikavo potencialaus darbuotojo asmenines savybes konkrečiai pareigybei, tam, kad padėtų kandidatui efektyviai atlikti tai pareigybei priskirtas darbo funkcijas, o darbuotojas, dirbdamas atitinkamus darbus, darbo vietoje jaustųsi komfortabiliai.

Galutiniame pilotinio projekto etape iš studentų, išlaikiusių Profile XT testą, duomenų bazės buvo atrinkti kandidatai, kurie geriausiai atitiko bendrovių potencialių darbuotojų profilius atitinkamoms pareigybėms. Bendrovių vadovams buvo pateikti atrinktų asmenų kontaktai ir organizuojami darbo pokalbiai.

Labai džiugu, kad du projekte dalyvavusius buhalterinės apskaitos studijų programos studentus vienas darbdavys jau pakvietė dirbti pagal įgytą specialybę. Kadangi projektas vykdomas ir toliau, tikėtina, kad netolimoje ateityje bus ir daugiau sėkmės istorijų.

Tikime, kad Profiles International partnerio, uždarosios akcinės bendrovės „Sumanūs sprendimai“ direktoriaus Stasio Švagždžio inicijuotas pilotinis projektas įgaus pagreitį ir padės ne tik esamiems, bet ir būsimiems Ekonomikos fakulteto studentams atrasti geriausiai jiems tinkančias darbo vietas, atsižvelgiant į kiekvieno turimas asmenines savybes.

EKF vadybininkė Santa Mirauskienė