2015 metų kovo 28 d. – balandžio 4 d. Ekonomikos fakulteto Finansų ir Bankininkystės studijų programų 10 studentų, kartu su fakulteto dekane Asta Pikeliene ir Finansų katedros vedėja, lektore Olga Buckiūniene buvo išvykę į Polesės valstybinį universitetą (Pinskas, Baltarusija, http://www.psunbrb.by/), kur vyko tarptautinė savaitė, skirta tarptautinio verslo, finansų ir bankininkystės problemų nagrinėjimui. Renginys buvo organizuotas pagal 2014 m. spalio 14 d. pasirašytą Memorandumą.

Studentai klausė paskaitų temomis: Ekonomikos problemos, Pasaulinė finansų sistema, Netradicinė pinigų – kredito politika, Infliacijos valdymas, Banko valdymo proceso modeliavimas, MS Excel galimybės apskaičiuojant darbo užmokestį, Baltarusijos Respublikos aukštojo mokslo lygis Europos kontekste ir kt. Studentai dalyvavo psichologiniame žaidime-mokyme „Linksmasis startas“, kurį vedė universiteto psichologė. Tarptautinės savaitės dalyviams buvo įteikti sertifikatai.

Tarptautinės savaitės dalyviai buvo supažindinti su Polesės universiteto materialine baze: Bankininkystės ir Ekonomikos fakultetais, sporto kompleksu, mokomuoju banku, akvariumų laboratorija, genetinių tyrimų laboratorija, universiteto muziejumi. Organizuota ekskursija po Pinsko miestą. Susitikimų su administracija metu aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

Studentai ir dėstytojai dalyvavo tuo metu organizuotoje IX tarptautinėje jaunimo mokslinėje praktinėje konferencijoje „Mokslinis jaunimo potencialas – Baltarusijos ateičiai“. Dekanė Asta Pikelienė plenariniame posėdyje skaitė pranešimą „Studentų mokslinė veikla – tai pirmas žingsnis tobulėjimo link“.

Studentai pranešimus skaitė sekcijų darbe. Rita Slabadaitė ir Justyna Ulanouskaja pranešimą rengė kartu su Polesės universiteto studente Anastasja Ermak „Pinigų plovimas, pasaulinė grėsmė ekonominiam saugumui: patirtis Baltarusijoje ir Lietuvoje“ ir buvo apdovanotos trečio laipsnio diplomu.

Jolita Maciulevičiūtė pristatė pranešimą tema „Lietuvos įmonių darbo ir poilsio laiko problemos“ (pirmo laipsnio diplomas), o Austė Mataitytė – „Ekologinių problemų sprendimas Lietuvoje“ (diplomas už aktyvų dalyvavimą konferencijoje).

Studentų parengti straipsniai patalpinti konferencijos medžiagoje (Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы IX международной молодежной научно–практической конференции, УО ―Полесский государственный университет, г. Пинск, 3 апреля 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2015. – 396 с. ISBN 978–985–516–376–4 (Ч.1); ISBN 978–985–516–377–1).