Chemijos laboratorijoje vyko praktinis seminaras Vilniaus r. Avižienių gimnazijos moksleiviams

2014 m. gruodžio 3 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras „Organinių ir neorganinių medžiagų išskyrimas ir gryninimas“ bei „Vandens kiečio nustatymas titrimetriniu ir elektrometriniu metodais“ Vilniaus r. Avižienių gimnazijos 10-11 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo mokytojai N. Motiejūnienė ir J. Borovik.

Chemijos katedros vedėja I. Čerčikienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, išsamiai supažindino moksleivius su katedros kuruojama studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, studijuojamus dalykus, praktikas, aptarė karjeros galimybes. Susitikime dalyvavo 24 moksleiviai, kurie pasidalino į dvi grupes. Viena grupė, vadovaujama Chemijos katedros lektorių D. Židonytės ir J. Jurkevičiūtės, atliko vandens kiečio nustatymą titrimetriniu ir elektrometriniu metodais. Dėstytoja aptarė vandens savybes, jų tyrimo metodus, geriamajam vandeniui keliamus saugos ir kokybės reikalavimus. Moksleiviai ištyrė atsivežtus vandens mėginius titrimetriniu ir elektrometriniu metodais, palygino gautus rezultatus.

Antroji moksleivių grupė su lektore I. Čerčikiene atliko organinių ir neorganinių medžiagų išskyrimo ir gryninimo eksperimentus. Kiekviena moksleivių pora atliko skirtingą eksperimentą: išskyrė kofeiną iš arbatžolių sublimavimo būdu, dalomajame piltuve ekstrahavo karotiną ir tirpius aliejuje vitaminus iš morkų sulčių, iš chlorofilo     išekstrahavo žaliuosius ir geltonuosius pigmentus, adsorbcinėje kolonėlėje išskyrė spalvotų druskų zonas, išbandė silikagelio adsorbcines savybes.

Darbo pabaigoje kiekviena pora pristatė savo eksperimento rezultatus, visi jautėsi svarbūs ir išklausyti, sulaukė draugų plojimų.

Sėkmingas Chemijos katedros darbas užtikrinamas glaudžiu bendradarbiavimu tarp katedros lektorių, laborančių Jūratės ir Viktorijos bei Studentų mokslinės draugijos narių: Gabrielės, Gabijos, Simos, Karolinos, kurios asistavo moksleiviams, atliekantiems eksperimentus.

Chemijos katedra džiaugiasi aktyviais ir savo profesiją mylinčiais mokytojais, kurie skatina jaunąją kartą ieškoti, tyrinėti ir eksperimentuoti bei žavisi moksleiviais, kuriuos norėtų matyti kolegijos studentų gretose.

 

Chemijos katedros lektorė D. Židonytė