Tarptautiškumo strategija

Pagrindiniai VIKO tarptautiškumo plėtros tikslai 2021–2025 m.:

Siekiamas proveržis šioje srityje: dvigubo diplomo, nuotolinių programų anglų kalba plėtra, pritraukiant užsienio studentų, studijų prieinamumo plėtra per skaitmenines sistemas, aukštojo mokslo prieinamumo gerinimas studentams iš mažiau tradicinių, nepalankioje padėtyje esančių ir pažeidžiamų tikslinių grupių.

Siekiamas proveržis šioje srityje: studentų ir darbuotojų kompetencijos XXI amžiaus iššūkių ir suinteresuotųjų šalių lūkesčių kontekste.

Siekiamas proveržis šioje srityje: ekspertinių žinių bei patirties gilinimas bei dalijimasis su Europos Sąjungos partneriais ir už jos ribų – kūrybiškumo platforma, projektų valdymas, mokymas ir mokymasis.

Siekiamas proveržis šioje srityje: paramos studijoms paslaugų ir judumo valdymo skaitmeninimas.