Studijų programų sandara

Studijų programos

Kolegijoje vykdomos pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijų programos iš visų studijų sričių – humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų ir menų.

Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.

Studijų programos apimtis skaičiuojama kreditais. Koleginių studijų programų apimtis yra ne mažesnė kaip 180 ir ne didesnė kaip 240 kreditų, iš jų: