Studijų programų sandara

Studijų programos

Kolegijoje vykdomos pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijų programos iš visų studijų sričių – humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų ir menų.

Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.

Studijų programos apimtis skaičiuojama kreditais. Koleginių studijų programų apimtis yra ne mažesnė kaip 180 ir ne didesnė kaip 240 kreditų, iš jų:

  • ne mažiau kaip 135 kreditus turi sudaryti studijų krypties dalykai;
  • ne mažiau kaip 15 kreditų turi sudaryti bendrieji koleginių studijų dalykai;
  • nuo 30 iki 60 kreditų gali sudaryti kolegijos nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, skirti gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje (krypties šakoje), arba kitos krypties (krypties šakos) moduliai ar dalykai, arba bendrieji koleginių studijų dalykai, praktika, taip pat studento laisvai pasirenkami dalykai.