Studijų formos

Studijų formos

Kolegijoje vykdomos studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Studijų nuolatine forma vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai. Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis. Priklausomai nuo akademinių užsiėmimų laiko nuolatinių studijų tvarkaraštis gali būti dieninis ar sesijinis.

Studijų ištęstine forma vienų metų įprastinė apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 45 kreditai per metus. Studijos ištęstine forma organizuojamos darbo dienomis vakarais, šeštadieniais arba sesijomis; tarp sesijų studijuojama savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais, o sesijos metu organizuojamos paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas.