Studentų saviraiška

Ansamblis VORUTA, apjungdama liaudiško šokio grupę, harmonizuotas lietuvių liaudies dainas arba kompozitorių sukurtas dainas atliekančią vokalinę grupę bei liaudiškos muzikos kapelą, ir liaudies instrumentų orkestrą darniai įsilieja į Vilniaus miesto ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą – kasmet intensyviai koncertuoja, dalyvauja tautinių šokių festivaliuose, tarptautiniuose projektuose, Baltijos šalių studentų šventėse GAUDEAMUS.

Merginų chorą „Vaidilutės“ šiuo metu lanko apie 30 dainininkių – studentės iš SPF, VVF, MEF, EKF. Choras nuolat koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių chorinės bei religinės muzikos festivaliuose, konkursuose, pasaulio lietuvių dainų šventėse, Baltijos šalių studentų festivaliuose ,,Gaudeamus“.

Folkloro ansamblis „Želmuo” – jaunatviškas ir įvairiapusiškas Vilniaus kolegijos kolektyvas, savo veiklą pradėjęs 2012 m. rugsėjo viduryje. Savo veikla jis siekia populiarinti tradicinę kultūrą Kolegijoje, dalyvauti įvairaus pobūdžio renginiuose, patys juos organizuoti bei parinkti jaunimui patrauklias formas.

Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro paskirtis – organizuoti studentų kūno kultūros pratybas, laisvalaikį, ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, diegti meilę ir poreikį kūno kultūrai, siekti sportinių rezultatų, ruošti sportininkus ir komandas kolegijų, universitetų ir respublikinėms varžyboms.