Studentų, priimamų 2020 metais į VILNIAUS KOLEGIJĄ, NORMINĖS IR METINĖS studijų kainos

Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2020 m. taisyklių

5 priedas

Studentų, priimamų 2020 metais į Vilniaus kolegiją, metinės studijų kainos

 

Studijų programa Metinė studijų kaina, (Eur)
NL I Vieno kredito kaina, (Eur)
D S
Elektronikos ir informatikos fakultetas
Elektronikos inžinerija 2220 2220 37
Informacijos sistemos 2220 2220 37
Kompiuterių inžinerija 2220 2220 37
Programų sistemos 2220 2220 37
Programų sistemos (anglų kalba) 2220 37
Ekonomikos fakultetas
Bankininkystė 1680 1680 28
Bankininkystė (anglų kalba) 1680 28
Buhalterinė apskaita 1680 1680 28
Finansai 1680 1680 28
Investicijos ir draudimas 1680 1680 28
Verslo ekonomika 1680 1680 28
Verslo ekonomika (anglų kalba) 1680 28
Verslo vadybos fakultetas
Įstaigų administravimas 1680 1260 28
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų kalba) 1680 28
Reklamos vadyba 1680 1260 28
Ryšiai su visuomene 1680 1260 28
Tarptautinis verslas 1680 1260 28
Tarptautinis verslas (anglų kalba) 1680 28
Turizmo vadyba 1680 1680 28
Turizmo vadyba (anglų kalba) 1680 28
Viešbučių ir restoranų verslas 1680 1680 28
Viešbučių ir restoranų verslas (anglų kalba) 1680 28
Sveikatos priežiūros fakultetas
Bendrosios praktikos slauga 2220 37
Biomedicininė diagnostika 2640 44
Dietetika 2220 37
Ergoterapija 2220 37
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 2220 37
Kineziterapija 2220 37
Radiologija 2640 44

 

Agrotechnologijų fakultetas
Agroverslo technologijos 2220 2220 37
Cheminė analizė 2220 37
Kraštovaizdžio dizainas 2220 2220 37
Maisto technologija 2220 2220 37
Veterinarija 2640 44
Pedagogikos fakultetas
Lietuvių gestų kalbos vertimas 2520 42
Pradinio ugdymo pedagogika 2520 1890 42
Socialinis darbas 1560 1170 26
Vaikystės pedagogika 2520 1890 42
Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Įvaizdžio dizainas 3540 59
Kultūrinės veiklos vadyba 1680 1680 28
Kultūrinės veiklos vadyba (anglų kalba) 1680 28
Mados dizainas 3540 59
Mados technologijos ir verslas 2220 2220 37
Muzikinis teatras 3540 59
Populiarioji muzika 6600 110
Šokio pedagogika 2520 42

 

Santrumpos:

NL – nuolatinės studijos.

D – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.

S – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis, vakarais, nuotoliniu būdu.

I – ištęstinės studijos, kurios gali būti vykdomos sesijomis, vakarais, nuotoliniu būdu.

 

___________________________________________________________________________