Mokomės drauge – metodinė diena Vilniaus kolegijoje

2022-04-27

Balandžio 20 dieną, artėjant pasaulinei kūrybiškumo ir inovacijų dienai, pedagogų rengėjai ir pradinio ugdymo studijų programos studentų mentoriai  iš Vilniaus Pr. Mašioto pradinės mokyklos susitiko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete.

Susitikime vyko diskusija apie darbo su šiuolaikiniais mokiniais būdus ir metodus. Patirtimi dalinosi stažuotojos Rasa Puospekaitė ir Iveta Černiauskaitė. PDF Kompetencijų plėtros centro vadovė Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė, stažuotojų mentorės Ingrida Nausėdienė ir Jurgita Mickevičienė, stažuotės vadovė Inga Bertašienė bei Vilniaus Pr. Mašioto pradinės mokyklos pavaduotoja Giedrė Zulonienė aptarė stažuotės organizavimo galimybes, tobulintinus aspektus bei tolesnio bendradarbiavimo būdus.

Metodinės dienos eigoje buvo organizuotas praktinis seminaras „Atsakingas informacinių ir ryšių technologijų naudojimas ugdant pradinių klasių mokinių informacinį mąstymą“. Toliau buvo diskutuota apie skaitmeninį turinį ir algoritmus bei programavimą, naudojant interaktyvias užduotis. Mokytojos kūrė programavimo be kompiuterio scenarijus, naudojosi Bebro kortelėmis, programavo Blue Bot robotus, išbandė „Scottie Go“ edukacinį žaidimą. Seminaro dalyvės kalbėjo apie problemų sprendimą, skaitmeninį komunikavimą, skaitmeninę saugą, naudojant tyrinėjimo skaitmeninius įrenginius, kodavimo aplinkas, atgyjančių vaizdų aplinkų scenarijus. Dienos pabaigoje nuotoliniu būdu prisijungė ir kiti socialiniai partneriai, vyko seminaras „Mentorystė“. Jo metu kalbėta apie mentoriaus funkcijas ir vaidmenis, grįžtamojo ryšys teikimo svarbą bei vertinimą.

Metodinės dienos dalyviai  ir socialiniai partneriai džiaugėsi turininga diena bei Vilniaus kolegijos ruošiamais būsimais pradinio ugdymo mokytojais.