Išrinkta Vilniaus kolegijos Darbo taryba

2023-12-14

2023 m. gruodžio 12-13 dienomis vyko rinkimai į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą. Rinkimuose dalyvavo 62,6 proc. balsavimo teisę turinčių darbuotojų.

Suskaičiavus rinkėjų balsus išrinkta vienuolikos asmenų Darbo taryba:

 1. Andrius Noreika, Studijų tarnybos Akademinės informacijos administratorius.
 2. Marius Ignatonis, SIMULITH centro verslo konsultantas.
 3. Regina Venckienė, Studijų kokybės skyriaus vedėja.
 4. Tomas Kasperavičius, EIF Elektronikos laboratorijų vedėjas, asistentas.
 5. Marius Brazdauskas, VVF lektorius.
 6. Dainius Savulionis, EIF lektorius.
 7. Rasa Burneikienė, ATF Raštinės vedėja.
 8. Asta Danilevičiūtė, EIF lektorė.
 9. Dainora Gedvilaitė, EKF docentė.
 10. Rūta Valentukevičiūtė, VVF dokumentų valdymo specialistė, lektorė. 
 11. Rasa Miakinkovienė, ATF Studijų skyriaus vedėja.

Atsarginiais Darbo tarybos nariais surinktų balsų mažėjimo tvarka tapo:

 1. Laura Žarskienė, EKF lektorė.
 2. Irena Čerčikienė, ATF lektorė.
 3. Alma Kniežienė, MTF Studijų organizavimo skyriaus vedėja, lektorė.
 4. Diana Žėkienė, SPF lektorė.
 5. Gabrielė Kizytė, PDF Raštinės vedėja, lektorė.
 6. Inga Grinevičienė, EKF Studijų skyriaus specialistė.
 7. Aušrelė Masandukaitė, EKF lektorė.
 8. Rima Burneikaitė, SPF lektorė.
 9. Vaidotas Matutis, EIF lektorius.
 10. Aušra Radzevičienė, EIF Ūkio tarnybos vadovė.
 11. Alina Stakėnienė, EIF Studijų skyriaus specialistė.
 12. Dalė Neverbickaitė, EIF Studijų skyriaus vedėja.
 13. Jolita Vasaitienė, EIF lektorė.
 14. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė.
 15. Sigita Kasiliauskienė, MTF lektorė.

Darbo tarybos rinkimų komisija