„EdTech” kviečia teikti paraiškas nemokamoms IT studijoms pedagogams

2023-01-04

Jeigu jau turite pedagogo kvalifikaciją ir norite įgyti papildomų kompetencijų, kurios suteiks teisę dirbti informacinių technologijų mokytoju, projektas „EdTech“ – galimybė kaip tik Jums!

Kviečiame peržiūrėti kvietimą „EdTech“ galimybės pedagogams Vilniaus kolegijoje – YouTube

Informatikos mokomojo dalyko modulis. Finansuojama „EdTech“ projekto lėšomis.

Vilniaus kolegija yra projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ partnerė. Bendradarbiaujant kolegijos Pedagogikos, Elektronikos ir informatikos fakultetams parengtas informatikos mokomojo dalyko modulis, kuriame rengiami modernūs švietėjai, išmanantys šiuolaikinio ugdymo teorijas, įvaldę modernius ugdymosi metodus ir įrankius bei gebantys jais grįsti savo profesinę veiklą. Studijose daug dėmesio skiriama ne tik skirtingų koncentrų mokomojo informatikos dalyko išmanymui, tačiau ir vaikų pažinimui pagal amžiaus tarpsnius, praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti.

Studijuojantieji susipažins su integruoto dalykinio ugdymo didaktika, atliepiančia ugdymo turinio atnaujinimą ir šiuolaikinio besimokančiojo poreikius. Šio modulio studijos – tai puiki galimybė mokytojams stiprinti skaitmenines kompetencijas, stiprinti profesinį identitetą bei tapti švietimo pokyčių dalimi.

Tai laipsnio neteikiančios neformalios 60 kreditų apimties modulio studijos, kurias pabaigus išduodamas studijų pažymėjimas, patvirtinantis, jog įgijote būtinas kompetencijas mokyti informacinių technologijų dalyko ir teisę dirbti šioje srityje.

Šioje nuorodoje galite susipažinti su modulio studijų organizavimo aspektais ir turiniu Vilniaus kolegijos informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programos pristatymas – YouTube

Pagrindiniai priėmimo į modulio studijas kriterijai:

Priėmimas vyks nuo š. m. gruodžio 30 d. iki 2023 m. sausio 25 d.

Šiuo metu skelbiamo priėmimo numatoma studijų pradžia 2023 m. vasario 10 d. Paskaitos ir susitikimai vyks mišriuoju būdu: didžioji dalis paskaitų bus vykdomos nuotoliniu būdu, kita dalis – kontaktiniu būdu. Paskaitos vyksta kas antrą penktadienį – šeštadienį, nuo 9.00 iki 16.30. Numatoma modulio studijų pabaiga – 2024 m. kovo mėn.

Norintieji dalyvauti šiose studijose, turi:

* Studijos finansuojamos „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ projekto lėšomis

**Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

***Paraiškoje nurodytu el. paštu bus siunčiama informacija apie atrankos rezultatus ir etapus.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis nurodytais kontaktais:

Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė r.aleknaviciute-stasiule@pdf.viko.lt.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia.

Pedagogikos fakultetas, bendradarbiaudamas su Elektronikos ir informatikos fakultetu, šį pavasarį sutelkė pajėgumus dėl bendro ateities švietimo tikslo – rengti ir organizuoti modulio studijas pedagogams, siekiantiems įgyti teisę mokyti papildomo mokamojo dalyko. Tai viena iš „EdTech“ projekto veiklų, kuria siekiama atliepti šiuolaikiniam mokytojui keliamus lūkesčius, tobulinti būtinas profesines kompetencijas bei įgūdžius, diegti ugdymosi turinio inovacijas, mažinti pedagogų trūkumą, suteikiant galimybę įgyti teisę mokyti papildomo dalyko ir, plačiąją prasme, tenkinti mokytojų poreikį mokytis visą gyvenimą. Projektą vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ projektas yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių švietimo darbų, skirtas skaitmeninei plėtrai visose švietimo pakopose. Jo tikslas – skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijų kūrimui ir bandymui ugdymo įstaigose. Viena iš projekto veiklų – informatikos mokomojo dalyko modulio ir informatikos magistrantūros studijų vykdymas. Numatoma, kad 2024-asiais pasinaudoję projekto suteiktomis galimybėmis, 200 pedagogų įgis informatikos mokslų magistro laipsnį, o 300 pedagogų – informacinių technologijų mokomojo dalyko mokymo mokykloje teisę.