Neformaliojo šveitimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas: registracijos forma