Karjeros centras

Karjeros centras – Kolegijos padalinys, atviras visuomenei ir naujovėms, orientuotas į regiono poreikius ir interesus, veiklą vykdantis atsižvelgiant į studentų ir darbdavių lūkesčius bei poreikius. Tikslas – lavinti studentų karjeros valdymo įgūdžius permainingoje darbo rinkoje, padėti sėkmingai joje integruotis.

Studentams teikiamos individualios konsultacijos, susijusios su asmeninėmis karjeros problemomis, rengiami praktiniai užsiėmimai grupėms, karjeros valdymo įgūdžių lavinimo seminarai, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kitomis institucijomis vykdant projektus karjeros srityje, stiprinami ryšiai su darbdaviais, jų atstovais, personalo specialistais, skelbiami darbo ir praktikos pasiūlymai atsižvelgiant į studentų interesus ir darbo rinkos situaciją, vykdoma absolventų karjeros stebėsena.

Naujienos, darbo ir praktikos skelbimai studentams Karjeros centro tinklalapyjelnk