2017 m. balandžio 26-28 dienomis Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros docentė dr. Gražina Palaitytė bei Vilniaus kolegijos Mokslo skyriaus vedėja, Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros docentė dr. Erika Kubilienė dalyvavo Daugpilio universiteto Gyvybės mokslų ir technologijų instituto (Latvija) organizuotoje 9-toje tarptautinėje konferencijoje biologinės įvairovės mokslinių tyrimų tematika (angl. 9th International Conference on Biodiversity Research (ICBR)), kurioje pristatė tyrimą tema „Kompostų sudėties įtaka aliejinių moliūgų produktyvumui“.

Parengė
Erika Kubilienė