Studijų tvarkaraštis 2017-2018

2017-2018 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

EIL. NR. PROCESAS

 

DATA
PRADŽIA PABAIGA
  2017 – 2018 STUDIJŲ METAI 2017-09-01 2018-08-31
I. RUDENS SEMESTRAS 2017-09-01 2018-01-28
1. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2017-09-01
2. Akademinių skolų laikymas (ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kitos egzaminų sesijos pradžios) 2017-09-04 2017-12-10**
3. Pirmo kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2017 / 2018 m. m. pavasario semestrui. 2017-10-09 2017-10-29
4. Egzaminų sesijos tvarkaraščių skelbimas (likus vienai savaitei iki egzaminų sesijos pradžios) 2017-12-17**
5. Žiemos egzaminų sesija (2 – 4 savaitės)* 2018-01-02** 2018-01-28**
6.

 

Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų

laikymas

2018-01-29 2018-02-04
7. Koleginių studijų baigimas 2018-01-31
8. Diplomų įteikimas 2018-02-15
II. PAVASARIO SEMESTRAS 2018-02-05 2018-06-30
1. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2018-02-28
2. Akademinių skolų laikymas (ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kitos egzaminų sesijos pradžios) 2018-02-05 2018-05-20**
3. Studentų registravimasis Akademinėje informacijos

sistemoje specializacijos, pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2018 / 2019 m. m.

 

2018-02-26

 

2018-03-18

4. Egzaminų sesijos tvarkaraščių skelbimas (likus vienai savaitei iki egzaminų sesijos pradžios) 2018-05-27**
5. Pavasario egzaminų sesija (2 – 4 savaitės)* 2018-06-04** 2018-06-30**
6. Pakartotinis pavasario egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2018-06-25 2018-06-30
7. Koleginių studijų baigimas 2018-06-30
8. Diplomų įteikimas 2018-07-05
III. ATOSTOGOS    
1. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos* 2017-12-24 2018-01-01
2. Žiemos atostogos * 2018-01-29 2018-02-04
3. Velykų atostogos*** 2018-04-02 2018-04-08
4. Vasaros atostogos  (jei pagal studijų tvarkaraštį nenumatyta praktika) 2018-07-01 2018-08-31

Pastaba:

Modulinių studijų programų, programų ištęstinės, nuolatinės (sesijinės) studijų formos studijų tvarkaraščius, išskyrus studijų metų, semestrų pradžią ir pabaigą, tvirtina fakulteto dekanas.

Sutartiniai žymėjimai:

* – studentams, studijuojantiems modulinėse studijų programose, gali būti nenumatomos;

** – kai egzaminų sesijos trukmė 4 savaitės;

*** – gali būti nenumatomos.