Veterinarija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531HX001
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis H01 Veterinarija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Veterinarijos mokslų profesinis bakalauras, veterinarijos felčeris
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 – 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Galės dirbti smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikose, stambiųjų gyvulių ūkiuose, bitynuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, zooparduotuvėse, beglobių gyvūnų organizacijose, maisto ir veterinarijos laboratorijose, farmacijos įmonėse ir kt. gyvūnų laikymo vietose, maisto/pašarų tvarkymo įmonėse.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • įvertinti savo kompetencijų ribas veterinarijos srityje, vykdyti pavestas užduotis ir prisiimtus įsipareigojimus.
 • prisitaikyti prie naujų situacijų, analizuoti ir sisteminti informaciją veterinarijos srityje, įvertinti ir palaikyti savo darbo kokybę.
 • bendrauti taisyklinga valstybine ir užsienio kalba su kolegomis, klientais, raštu ir žodžiu pateikti idėjas, siūlomus sprendimus.
 • bendrauti elektroninėje erdvėje, taikyti informacijos pristatymo kompiuterines technologijas, teikti kvalifikuotą informaciją veterinarijos specialistams ir visuomenei.
 • suformuluoti tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, analizuoti mokslinę ir informacinę literatūrą, parengti tiriamojo darbo metodiką, surinkti tyrimo duomenis, apibendrinti rezultatus ir daryti išvadas.
 • naudotis literatūra, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
 • kontroliuoti, prižiūrėti ir užtikrinti tinkamus saugumo standartus sau ir aplinkiniams.
 • taikyti apsaugos priemones, užkertančias kelią plisti infekcijoms.
 • paskirti gyvūnų priėmimo laiką, priimti gyvūnus į kliniką ir užtikrinti, kad gyvūnu bus tinkamai pasirūpinta.
 • atlikti finansines operacijas po konsultacijos ar gydymo, parduoti atitinkamus produktus.
 • prižiūrėti veterinarijos kliniką, tinkamai paruošti klinikos aplinką, įrankius ir medžiagas.
 • paruošti pacientus medicininėms procedūroms bei tyrimams.
 • suteikti pirmąją pagalbą, įvertinti gyvūno klinikinę būklę, palaikyti pagrindines gyvybines funkcijas ir atlikti pirminę diferencinę diagnostiką.
 • suteikti gyvūnui priežiūrą, atpažinti ir apibūdinti ligų pasireiškimo būdus ir jų eigą, klinikinių požymių sunkumą.
 • kontroliuoti gyvūno gijimą, suteikti gyvūnui būtiną pooperacinę priežiūrą.
 • paaiškinti klientui, kaip prižiūrėti sergantį gyvūną namuose.
 • savo praktinėje veikloje konsultuoti gyvūnų laikytojus, kolegas ir visuomenę su veterinarija susijusiais klausimais.
 • paimti mėginius skirtingiems laboratoriniams tyrimams, su klinikoje esančios įrangos pagalba atlikti kraujo, šlapimo ir kitus tyrimus ir gydytojo pavedimu interpretuoti tyrimų rezultatus.
 • paruošti diagnostinę vaizdo įrangą, medžiagas ir patį gyvūną vaizdo diagnostikai.
 • asistuoti atliekant gyvūnams rentgenografiją.
 • tinkamai paruošti gyvūnus, kad veterinarijos gydytojas galėtų atlikti medicinines procedūras ar tyrimus.
 • veterinarijos gydytojo pavedimu saugiai ir efektyviai atlikti kai kurias klinikines diagnostines ir gydomąsias procedūras.
 • asistuoti veterinarijos gydytojui chirurginių procedūrų metu, jo pavedimu atlikti nesudėtingas operacijas.
 • prižiūrėti gyvūną pooperaciniu laikotarpiu, parinkti tinkamas priemones ir vaistines medžiagas.
 • paruošti tinkamą anestezijos įrangą ir medžiagas atitinkamai anestezijos procedūrai atlikti.
 • paruošti gyvūną anestezijai, asistuoti veterinarijos gydytojui vykdant ir palaikant anesteziją.
 • išduoti klientui vaistus, paskirtus veterinarijos gydytojo ir paaiškinti, kaip tinkamai ir saugiai juos naudoti ir saugoti.
 • apskaičiuoti tinkamą vaisto dozę ir suduoti ar įvesti ją gyvūnui.
 • įvertinti gyvūninių produktų ir žaliavų tinkamumą žmonių maistui, atlikti maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimų priežiūrą.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba (lietuvių ir užsienio) 6 E
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 E
Bendravimo psichologija 3 E
Taikomoji biologija 5 E
Gyvūnų anatomija 10 E
Lotyniški veterinarijos terminai 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Paukštininkystė ir paukščių ligos 3 E
Akvakultūra 3 E
Gyvūnų gerovė 3 E
Taikomoji etologija 5 E
Farmakologija ir vaistų administravimas 3 E
Veterinarinė patologija 7 E
Gyvūnų fiziologija 6 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Klinikinė diagnostika 3 E
Vidaus neužkrečiamosios ligos 7 E
Akušerija ir ginekologija 5 E
Epizootologija 5 E
Chirurgija 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Parazitologija 4 E
Veterinarinė sanitarinė ekspertizė 3 E
Mikrobiologija 3 E
Slaugos procesas ir klinikiniai įgūdžiai 10 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamieji dalykai I 4 E
Laisvai pasirenkamieji dalykai II 6 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Veterinarijos teisė ir profesinė etika 4 E
Egzotinių gyvūnų sveikatingumo ypatumai 6 E
Smulkiųjų gyvūnų slauga 6 E
Laboratorinė diagnostika 4 E
Ūkinių gyvūnų slaugos profesinės veiklos praktika 10 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Gyvūnų augintinių slaugos profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamoji praktika 10 A
Baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas 10 BD, BE

 

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas;
BE baigiamasis egzaminas.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m. ir 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba ir akademinis raštingumas 3 E
Profesinė užsienio kalba 3 E
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 E
Taikomoji biologija 5 E
Gyvūnų anatomija 13 E
Profesinė etika ir komunikacija 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Paukštininkystė ir paukščių ligos 3 E
Akvakultūra 3 E
Gyvūnų gerovė 3 E
Taikomoji etologija 5 E
Farmakologija ir vaistų administravimas 3 E
Veterinarinė patologija 7 E
Gyvūnų fiziologija 6 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vidaus ligų propedeutika 10 E
Gyvūnų akušerija ir reprodukcija 5 E
Epidemiologija 5 E
Chirurgija 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Parazitologija 4 E
Zoonozės ir maisto higiena 3 E
Mikrobiologija 3 E
Slaugos procesas ir klinikiniai įgūdžiai 10 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamieji dalykai I 4 E
Laisvai pasirenkamieji dalykai II 6 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ūkinių gyvūnų priežiūra ir slauga 6 E
Egzotinių gyvūnų sveikatingumo ypatumai 7 E
Smulkiųjų gyvūnų priežiūra, veislės ir slauga 7 E
Ūkinių gyvūnų slaugos profesinės veiklos praktika 10 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Gyvūnų augintinių slaugos profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamoji praktika 10 A
Baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas 10 (7/3) BD, BE

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas;

BE baigiamasis egzaminas.