Vaikystės pedagogika

Vaikystės pedagogika – siekiantiems tapti ikimokyklinio inkliuzinio ugdymo specialistais

Vykstant šiuolaikinio gyvenimo socialiniams, ekonominiams, kultūriniams pokyčiams, taip pat kintant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sampratai ir turiniui, tapo aktualu stiprinti ugdymo individualizavimą, rengti pedagogus, gebančius vykdyti inkliuzinį ugdymą. Todėl Vilniaus kolegija šiuo metu rengia naują studijų programą – Vaikystės pedagogika.
Vaikystės pedagogika skirta norintiems įgyti ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją.
Ši studijų programa ypatinga inovatyviu, šiuolaikinio žmogaus augimo ir ugdymosi poreikius atliepiančiu turiniu. Ja bus siekiama išugdyti tokius pedagogus, kurie gebėtų vykdyti inkliuzinį ugdymą (apimantį lyties, amžiaus, kalbos, socialinės ir etninės kilmės, gabumų, specialiųjų ugdymosi poreikių, pažinimo stilių ir kt. aspektais išsiskiriančių vaikų įtrauktį).
Iš kitų Lietuvos aukštosiose mokyklose siūlomų programų, kurios rengia ikimokyklinio ugdymo pedagogus, programa išsiskiria tuo, kad studentai įgis papildomų kompetencijų, pasirinkdami studijų krypties alternatyvius dalykus. Daug dėmesio skiriama vaiko ugdymui(si) daugiakultūrėje aplinkoje. Kai kurie iš alternatyvių dalykų Lietuvoje yra visiškai unikalūs, pvz., gestų kalba vaikams.
Pabrėžtina tai, kad studentai galės atlikti praktikas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Glaudūs ryšiai su Lietuvos ir užsienio socialiniais partneriais studentams suteikia išskirtinių galimybių lavinti inkliuzinio ugdymo gebėjimus įvairiose ugdymo, globos įstaigose, neformalųjį ugdymą vykdančiose nevyriausybinėse organizacijose ir kt.
Vaikystės pedagogikos studijų programos absolventams ateities perspektyvos išties geros. Vilniuje daugėja jaunų šeimų, auginančių mažus vaikus. Tai praktiškai vienintelis augantis miestas Lietuvoje. Jame didėja darželių – tiek valstybinių, tiek privačių – poreikis, tad būtent sostinėje absolventams įsidarbinimo galimybės puikios.