Turizmo vadyba

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX046
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis L01 Verslas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos  profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Ištęstinė, 4 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m. 

Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

 

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.

Profesinės veiklos galimybės

Galės dirbti turizmo paslaugų teikimo įmonėse ir jų padaliniuose pardavimų ar produkto vadybininku, sudaryti kelionių produktus bei juos parduoti, būti gidu (pažymėjimą gali įgyti dar studijų metu) ar kelionių vadovu, taip pat dirbti turizmo informacijos centruose klientų aptarnavimo vadybininku ar savivaldybėse valstybės tarnautoju. Galės vadovauti įmonių padalinių darbui bei kurti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • organizuoti, planuoti ir administruoti turizmo įmonės veiklą;
  • analizuoti verslo aplinką, priimti tinkamus turizmo verslui sprendimus;
  • diegti ir įgyvendinti modernius darniosios plėtros principus versle;
  • kontroliuoti ir vertinti turizmo verslo būklę ir valdyti pokyčius;
  • kurti ir įvesti į rinką turizmo produktus;
  • valdyti turizmo paslaugas ir jų pardavimo procesus;
  • bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje ir tarpkultūrinėje verslo erdvėje;
  • suformuoti gebėjimus ir įgūdžius pagal asmeninius interesus ir poreikius.

Nuolatinių studijų planas

 

Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.

Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas
Įstojusiems 2020 m. ir 2021 m.

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Turizmo ištekliai 10 E
Vadyba 10 E
Verslo užsienio kalba (pirma) 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Ekonomika 10 E
Verslo užsienio kalba (antra) 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Turizmo paslaugų pardavimas 10 P
Rinkodara 10 P
Įmonių materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Turizmo paslaugos ir konferencijų verslas 10 P
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Darni plėtra 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2018 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Turizmo ištekliai 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 10 E
Verslo užsienio kalba (pirma) 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Verslo užsienio kalba (antra) 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įmonių materialinių ir finansinių išteklių valdymas 10 E
Rinkodara 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Turizmo paslaugos ir projektai 10 P
Turizmo paslaugų pardavimas 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 A
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Turizmo ištekliai 10 E
Verslo užsienio kalba (pirma) 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba (antra) 10 E
Vadyba 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įmonių materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10 E
Rinkodara 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Turizmo paslaugos ir konferencijų verslas 10 P
Darni plėtra 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Turizmo paslaugų pardavimas 10 P
Svetingumo profesinė praktika 20 A
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas.