Telekomunikacijų sistemos

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531EX030
Vieta Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptis Elektronikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė ir nuolatinė (sesijinė), 3,5 metų
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2017 m. ir 2018 m.

Profesinės veiklos galimybės

Modeliuoti telekomunikacijų paslaugų teikimo tinklą ir technologijas balsui, vaizdui bei duomenims siųsti, parinkti reikiamą įrangą, parengti projektus, aptarnauti skaitmenines perdavimo sistemas, prieigos tinklus, duomenų perdavimo tinklus, komutacines sistemas, atlikti būtinus matavimus, planuoti strateginius tinklus, stebėti ir kontroliuoti telekomunikacijų įmonės veiklą, vadovauti projektams.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • įvertinti vartotojų poreikius ir plėtros tendencijas ir parengti techninio sprendimo projektą;
 • taikyti pažangius informacijos apdorojimo būdus, vertinti duomenis, juos analizuoti, apdoroti, atlikti skaičiavimus;
 • apibrėžti telekomunikacijų tinklų projektų įgyvendinimo ypatumus;
 • paaiškinti telekomunikacijų tinklų ir sistemų struktūrą, atskirų tinklo dalių funkcijas ir sąveiką;
 • atlikti telekomunikacijų įrangos diegimo, montavimo, derinimo ir matavimo darbus;
 • programuoti ir savarankiškai  įsisavinti naujas programavimo kalbas;
 • analizuoti srautų perdavimo, valdymo, apdorojimo ir komutavimo procedūras;
 • nustatyti ir šalinti telekomunikacijų tinklų sutrikimus;
 • atlikti kokybinius ir kiekybinius metrologinius matavimus bei įvertinti ryšio kokybę;
 • naudoti informacines technologijas, programinę įrangą sprendžiant telekomunikacijų inžinerijos problemas;
 • atlikti rinkos tyrimus, vertinti verslo aplinką.

 

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2017 m. ir 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 SD
Fizika 6 E
Matematika 6 E
Elektrotechnika 6 E
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 SD
Informacinės technologijos 3 SD
Informacinių technologijų praktika 3 A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 6 E
Filosofija/ Sociologija 3 SD
Diskrečioji matematika 3 E
Elektronika 6 E
Signalai ir grandinės 6 E
Ryšio linijos 3 E
Elektronikos praktika 3 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Programavimas 6 E
Skaitmeniniai įtaisai 6 KP/ E
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
Analoginiai įtaisai 3 E
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Matavimai telekomunikacijų tinkluose (+praktika) 6 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mikroprocesoriai 3 E
Informacijos perdavimo sistemos 6 KP/ E
Skaitmeninės komutacijos sistemos 3 E
Judriojo ryšio tinklai 6 E
Kompiuterių tinklai 6 E
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 3 E
Telekomunikacijų technologijos ir tinklai 6 E
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 6 E
Interneto technologijos 6 E
Belaidės telekomunikacijos/

Telekomunikacijų sistemų programavimo aplinkos

3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2** 3 SD
LPD 3** 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Ekonomika 6 KP/ E
Telekomunikacijų tinklų projektas 3 KP
Naujos kartos intelektualieji tinklai/ Informacijos sauga telekomunikacijų tinkluose 3 E
Profesinė praktika 12 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 4** 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 A
Baigiamasis projektas 15 BD
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba 3 SD
Vokiečių kalba 3 SD
Kūno kultūra 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Kultūros istorija 3 SD
Iškalba 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Verslo komunikacijos 3 SD
Rinkodara 3 SD
Kokybės vadyba 3 SD
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 SD
Projektų valdymas 3 SD
Dizaino grafika 3 SD
Elektroninė komercija 3 SD
MATLAB elektronikoje 3 SD
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 SD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

* Vertinimas:

E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas;
LPD – laisvai pasirenkama dalykas.