Tarptautinis verslas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX045
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis L01 Verslas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos, 3 metai
Ištęstinės studijos, 4 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Nuolatinės, nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2021 m.

Ištęstinės studijos

Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti tarptautinio verslo ar logistikos įmonėse, vadovauti įmonėms ar jų padaliniams, gebės įkurti įmonę. Galės tęsti studijas pagal universitetinių studijų programas.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • vertinti verslo aplinką;
  • taikyti vadybos principus tarptautiniame versle;
  • įkurti įmonę ir jai vadovauti;
  • priimti tarptautinio verslo sprendimus;
  • organizuoti pardavimą, taikant rinkodaros priemones;
  • organizuoti elektroninę prekybą;
  • organizuoti tarptautinės įmonės logistikos procesą;
  • komunikuoti su verslo partneriais, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje;
  • valdyti finansinius ir materialinius išteklius, suvaldyti pokyčius.

 

Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Nuolatinių studijų, nuolatinių (sesijinių) studijų planas
Įstojusiems 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
Ekonomika 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10 E
Rinkodara 10 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas 10 P
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas

Šaka: Logistika

Šaka: Elektroninė prekyba

10 E
Informacinės verslo sistemos 10 E
Komunikacija 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas

(įstojusiems 2017 m.)

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka (Verslo psichologija, Verslo teisė, Sociologija, Įvadas į verslą) 10 E
Vadyba (Vadyba, Kokybės vadyba) 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra (Socialinė verslo atsakomybė, Verslo etika, Darbo ir civilinė sauga) 10 E
Ekonomika (Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonominė statistika) 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (Finansai, Įmonių ekonomika, Buhalterinė apskaita) 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara (Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros tyrimai, Vartotojų elgsena) 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas (Projektų valdymas, Tarptautinė prekyba, Logistikos pagrindai) 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas (Inovacijos, Verslo praktinis mokymas) 10 P
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 A
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (Pardavimas, Tarptautinė rinkodara, Tarptautinė įmonė 10 E
Šaka: Logistika (Transporto logistika, Sandėlių logistika, Draudimas) 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikacinės sistemos (Verslo analitika, Verslo informatika, Elektroninė prekyba) 10 E
Komunikacija (Specialybės kalba, Iškalba, Tarpkultūrinė komunikacija) 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Ištęstinių studijų planas

(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka (Verslo psichologija, Verslo teisė, Sociologija, Įvadas į verslą) 10 P
Ekonomika (Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonominė statistika) 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra (Socialinė verslo atsakomybė, Verslo etika, Darbo ir civilinė sauga) 10 E
Vadyba (Vadyba, Kokybės vadyba, Žmogiškųjų išteklių vadyba) 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (Finansai, Įmonių ekonomika, Buhalterinė apskaita) 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara (Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros tyrimai, Vartotojų elgsena) 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas (Projektų valdymas, Tarptautinė prekyba, Logistikos pagrindai) 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas (Inovacijos, Praktika imitacinėje bendrovėje) 10 P
Laisvai pasirenkamasis modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 E
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (Pardavimas, Tarptautinė rinkodara, Tarptautinė įmonė)

Šaka: Logistika (Transporto logistika, Sandėlių logistika, Draudimas)

Šaka: Elektroninė prekyba (Elektroninės prekybos technologijos, Elektroninė rinkodara, Elektroninės prekybos organizavimas)

10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės verslo sistemos (Verslo analizė, Verslo informatika, Elektroninė prekyba) 10 E
Komunikacija (Profesinė kalba, Viešasis kalbėjimas, Tarpkultūrinė komunikacija) 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 E
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 P
Ekonomika 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10 E
Rinkodara 10 P
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 E
Komunikacija 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės verslo sistemos 10 E
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas

Šaka: Logistika

Šaka: Elektroninė prekyba

10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

 

Vertinimas*:
A – ataskaita;
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.