Tarptautinis verslas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX045
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis L01 Verslas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos, 3 metai
Ištęstinės studijos, 4 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2017 m.
Įstojusiems 2018 m. 

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2017 m.
Įstojusiems 2018 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti tarptautinio verslo ar logistikos įmonėse, vadovauti įmonėms ar jų padaliniams, gebės įkurti įmonę. Galės tęsti studijas pagal universitetinių studijų programas.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • vertinti verslo aplinką;
  • taikyti vadybos principus tarptautiniame versle;
  • įkurti įmonę ir jai vadovauti;
  • priimti tarptautinio verslo sprendimus;
  • organizuoti pardavimą, taikant rinkodaros priemones;
  • organizuoti elektroninę prekybą;
  • organizuoti tarptautinės įmonės logistikos procesą;
  • komunikuoti su verslo partneriais, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje;
  • valdyti finansinius ir materialinius išteklius, suvaldyti pokyčius.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2017 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka (Verslo psichologija, Verslo teisė, Sociologija, Įvadas į verslą) 10 P
Vadyba (Vadyba, Kokybės vadyba) 10 E
Darnioji plėtra (Socialinė verslo atsakomybė, Verslo etika, Darbo ir civilinė sauga) 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika (Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonominė statistika) 10 E
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (Finansai, Įmonių ekonomika, Buhalterinė apskaita) 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara (Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros tyrimai, Vartotojų elgsena) 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas (Projektų valdymas, Tarptautinė prekyba, Logistikos pagrindai) 10 P
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 10 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas (Inovacijos, Verslo praktinis mokymas) 10 P
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (Pardavimas, Tarptautinė rinkodara, Tarptautinė įmonė)

Šaka: Logistika (Transporto logistika, Sandėlių logistika, Draudimas)

10 E
Informacinės komunikacinės sistemos (Verslo analitika, Verslo informatika, Elektroninė prekyba) 10 E
Komunikacija (Specialybės kalba, Iškalba, Tarpkultūrinė komunikacija) 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka (Verslo psichologija, Verslo teisė, Sociologija, Įvadas į verslą) 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
Ekonomika (Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonominė statistika) 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba (Vadyba, Kokybės vadyba, Žmogiškųjų išteklių vadyba) 10 E
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (Finansai, Įmonių ekonomika, Buhalterinė apskaita) 10 E
Darnioji plėtra (Socialinė verslo atsakomybė, Verslo etika, Darbo ir civilinė sauga) 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara (Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros tyrimai, Vartotojų elgsena) 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas (Projektų valdymas, Tarptautinė prekyba, Logistikos pagrindai) 10 P
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas (Inovacijos, Praktika imitacinėje bendrovėje) 10 P
Profesinė praktika 20 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (Pardavimas, Tarptautinė rinkodara, Tarptautinė įmonė)

Šaka: Logistika (Transporto logistika, Sandėlių logistika, Draudimas)

Šaka: Elektroninė prekyba (Elektroninės prekybos technologijos, Elektroninė rinkodara, Elektroninės prekybos organizavimas)

10 E
Informacinės verslo sistemos (Verslo analizė, Verslo informatika, Kompiuterizuotas verslo valdymas) 10 E
Komunikacija (Profesinė kalba, Viešasis kalbėjimas, Tarpkultūrinė komunikacija) 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 E
Baigiamasis darbas 10 BD

Ištęstinių studijų planas

(įstojusiems 2017 m.)

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka (Verslo psichologija, Verslo teisė, Sociologija, Įvadas į verslą) 10 E
Vadyba (Vadyba, Kokybės vadyba) 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra (Socialinė verslo atsakomybė, Verslo etika, Darbo ir civilinė sauga) 10 E
Ekonomika (Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonominė statistika) 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (Finansai, Įmonių ekonomika, Buhalterinė apskaita) 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara (Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros tyrimai, Vartotojų elgsena) 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas (Projektų valdymas, Tarptautinė prekyba, Logistikos pagrindai) 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas (Inovacijos, Verslo praktinis mokymas) 10 P
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 A
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (Pardavimas, Tarptautinė rinkodara, Tarptautinė įmonė 10 E
Šaka: Logistika (Transporto logistika, Sandėlių logistika, Draudimas) 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikacinės sistemos (Verslo analitika, Verslo informatika, Elektroninė prekyba) 10 E
Komunikacija (Specialybės kalba, Iškalba, Tarpkultūrinė komunikacija) 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Ištęstinių studijų planas

(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka (Verslo psichologija, Verslo teisė, Sociologija, Įvadas į verslą) 10 P
Ekonomika (Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonominė statistika) 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra (Socialinė verslo atsakomybė, Verslo etika, Darbo ir civilinė sauga) 10 E
Vadyba (Vadyba, Kokybės vadyba, Žmogiškųjų išteklių vadyba) 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (Finansai, Įmonių ekonomika, Buhalterinė apskaita) 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara (Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros tyrimai, Vartotojų elgsena) 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas (Projektų valdymas, Tarptautinė prekyba, Logistikos pagrindai) 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas (Inovacijos, Praktika imitacinėje bendrovėje) 10 P
Laisvai pasirenkamasis modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 E
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (Pardavimas, Tarptautinė rinkodara, Tarptautinė įmonė)

Šaka: Logistika (Transporto logistika, Sandėlių logistika, Draudimas)

Šaka: Elektroninė prekyba (Elektroninės prekybos technologijos, Elektroninė rinkodara, Elektroninės prekybos organizavimas)

10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės verslo sistemos (Verslo analizė, Verslo informatika, Elektroninė prekyba) 10 E
Komunikacija (Profesinė kalba, Viešasis kalbėjimas, Tarpkultūrinė komunikacija) 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 E
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
A – ataskaita;
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.