Šukuosenų dizainas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531PX016
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Menai
Dizainas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2018

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas galės dirbti šukuosenų dizaineriu grožio salonuose ir kirpyklose, teatruose, televizijoje, kino ir fotografavimo studijose, kultūros renginių organizavimo įstaigose, reklamos agentūrose, pastižo gaminių salonuose bei specialybės mokymo institucijose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • generuoti meninę idėją, taikyti dizaino principus ir meninės raiškos priemones kūrybiniame procese;
  • taikyti kūrybinius sprendimus projektuojant scenines šukuosenas ir pastižo gaminius;
  • įvertinti užsakovo poreikius, nustatyti jo socialinius ir fizinius duomenis, parinkti darbo priemones šukuosenai kurti;
  • taikyti šukuosenų modeliavimo būdus ir technologines naujoves, priemones;
  • sukurti saugią darbo aplinką ir naudoti saugius darbo metodus;
  • įvertinti šukuosenų mados naujoves;
  • kurti šukuosenų dizaino projektus;
  • derinti kūrybinius sprendimus ir technologinius procesus;
  • kūrybingai įgyvendinti ir visuomenei pristatyti sukurtą šukuosenų dizaino projektą
  • analizuoti verslo vystymo, teisinius ir apskaitos ypatumus, prognozuoti kūrybinio verslo rezultatus.

 


Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žmogaus sauga ir ekologija 3 E
Kosmetinė chemija 6 E
Šukuosenų ir meno istorija 6 E
Plaukų tyrimo metodika 3 E
Kirpyklos įranga 3 E
Plaukų struktūros keitimo metodai 6 E
Plaukų struktūros keitimo praktika 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Plaukų struktūros keitimo metodai 6 E
Taikomosios kompiuterinės programos 6 E
Dalykinė komunikacija raštu 3 E
Žmogaus plastinė anatomija 6 E
Piešimas 3 E
Spalvotyra 3 E
Plaukų struktūros keitimo praktika 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) 6 E
Profesinė komunikacija 3 E
Fotografijos pagrindai 3 P
Kompozicija 3 P
Architektronikos pagrindai 3 P
Techninis modeliavimas 9 P
Kirpimų konstravimo praktika 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Techninis modeliavimas 3 E
Įvaizdžio kūrimas 3 E
Verslo ekonomika ir vadyba 6 E
Kirpimų konstravimo praktika 3 P
Šukuosenų modeliavimo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo ekonomika ir vadyba 3 P
Estetika 3 E
Makiažas ir grimas 6 E
Sceninis šukuosenų dizainas 3 E
Pastižo gaminių dizainas 3 E
Šukuosenų modeliavimo praktika 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 E
Sceninis šukuosenų dizainas 3 P
Pastižo gaminių dizainas 3 P
Rinkodara 3 E
Baigiamoji praktika 6 P
Baigiamasis darbas 12 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.