Ryšiai su visuomene

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531JX006
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis J10 Komunikacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Nuolatinės studijos, nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2021 m.

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Galės dirbti ryšių su visuomene konsultantu, projektų vadovu, jo asistentu, integruotos komunikacijos specialistu ar panašų darbą ryšių su visuomene agentūrose, komunikacijos agentūrose, įstaigų, įmonių ryšių su visuomene/komunikacijos padaliniuose, kurti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • taikyti komunikacijos ir ryšių su visuomene teorijas;
  • vykdyti auditorijų nuomonės, organizacijos paslaugų/produktų, kitų organizacijos veiklų tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis;
  • kurti ryšių su visuomene pranešimus, atsižvelgiant į skirtingų auditorijų ypatybes;
  • parengti organizacijos ryšių su visuomene turinį, įvertinus organizacijos vidaus ir išorės aplinką;
  • parengti ir įgyvendinti ryšių su visuomene kampaniją;
  • parinkti tinkamas propagandos priemones ir kanalus viešajai nuomonei formuoti;
  • palaikyti dialogą su skirtingomis auditorijomis atstovaujant organizacijai;
  • demonstruoti gebėjimą tobulėti.

Nuolatinių studijų planas

Įstojusiems 2019 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšių su visuomene studijas 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
Organizacijų valdymas 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė tinklaveika 10 P
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas

Įstojusiems 2018 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšių su visuomene studijas 10 E
Komunikacija 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Organizacijų valdymas 10 P
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
Socialinė tinklaveika 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
Profesinė praktika 20 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 E
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Įstojusiems 2019 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšių su visuomene studijas 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Organizacijų valdymas 10 E
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė tinklaveika 10 P
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
6 semestras (20 kreditų)
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 10 E
E
E
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 10 A
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
8 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas.

(įstojusiems 2020 m.)

 

Nuolatinių studijų planas

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšių su visuomene studijas 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
Organizacijų valdymas 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė tinklaveika 10 P
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 10 E
E
E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

(įstojusiems 2020 m.)

Ištęstinių studijų planas
1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšių su visuomene studijas 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Organizacijų valdymas 10 E
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė tinklaveika 10 P
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
6 semestras (20 kreditų)
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 10 E
E
E
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 A
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
8 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 


 

Nuolatinių studijų, nuolatinių (sesijinių) studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)
1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšius su visuomene 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
Organizacijų valdymas 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė tinklaveika 10 P
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis modulis 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas.