Ryšiai su visuomene

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531JX006
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis J10 Komunikacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2017 m., 2018 m.

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2018 m.

Profesinės veiklos galimybės

Galės dirbti ryšių su visuomene konsultantu, projektų vadovu, jo asistentu, integruotos komunikacijos specialistu ar panašų darbą ryšių su visuomene agentūrose, komunikacijos agentūrose, įstaigų, įmonių ryšių su visuomene/komunikacijos padaliniuose, kurti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • taikyti komunikacijos ir ryšių su visuomene teorijas;
  • vykdyti auditorijų nuomonės, organizacijos paslaugų/produktų, kitų organizacijos veiklų tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis;
  • kurti ryšių su visuomene pranešimus, atsižvelgiant į skirtingų auditorijų ypatybes;
  • parengti organizacijos ryšių su visuomene turinį, įvertinus organizacijos vidaus ir išorės aplinką;
  • parengti ir įgyvendinti ryšių su visuomene kampaniją;
  • parinkti tinkamas propagandos priemones ir kanalus viešajai nuomonei formuoti;
  • palaikyti dialogą su skirtingomis auditorijomis atstovaujant organizacijai;
  • demonstruoti gebėjimą tobulėti.

Nuolatinių studijų planas

Įstojusiems 2017 m.

Įstojusiems 2018 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšių su visuomene studijas 10 E
Komunikacija 10 E
Organizacijų valdymas 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Organizacijų komunikacija 10 P
Darnioji plėtra 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
Socialinė tinklaveika 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Ištęstinių studijų planas

Įstojusiems 2018 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšių su visuomene studijas 10 E
Komunikacija 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Organizacijų valdymas 10 P
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
Socialinė tinklaveika 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
Profesinė praktika 20 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 E
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
A – ataskaita;
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.