Radiologija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX018
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Medicinos technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2017 m.
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

 

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigų radiologinės diagnostikos skyriuose, atliekančiuose rentgeno, magnetinio rezonanso, angiografijos, ultragarso, branduolinės medicinos („Gama“ kameros), tomografijos, intervencinės radiologijos, intervencinės kardiologijos ir kitus radiologinės diagnostikos tyrimus bei ligoninėse, atliekančiose onkologinių pacientų spindulinę terapiją.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • dirbti sveikatos priežiūros specialistų komandoje;
 • demonstruoti biopsichosocialinį požiūrį į asmenį;
 • pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus;
 • naudoti informacines technologijas;
 • įvardyti darbo vietai keliamus saugos reikalavimus ir parinkti tinkamas radiacinės saugos priemones medicininei radiologinei procedūrai atlikti;
 • apibūdinti medicininės radiologinės ir vaizdo apdorojimo įrangos sandarą bei veikimo principus;
 • paaiškinti radionuklidų sandarą, paskirtį, poveikį žmogaus organizmui ir naudojimą medicinoje;
 • charakterizuoti farmakologinių medžiagų, naudojamų medicininės radiologinės procedūros metu, savybes ir poveikį organizmui;
 • parinkti tinkamiausią vaizdinimo metodą medicininei radiologinei procedūrai atlikti.
 • parengti pacientą medicininei radiologinei procedūrai;
 • individualizuoti medicininės radiologinės procedūros atlikimą;
 • valdyti medicininės paskirties jonizuojančios spinduliuotės įrenginius;
 • valdyti medicininės paskirties nejonizuojančios spinduliuotės įrenginius;
 • naudoti specializuotas medicininio vaizdinimo ir archyvavimo technologijas;
 • taikyti medicinos etikos principus bendraujant su pacientu, jo artimaisiais ir kolegomis;
 • atlikti medicinines radiologines procedūras ir medicininį vaizdinimą pagal kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus;
 • pagrįsti pasirinktą radiologinio vaizdinimo atlikimo techniką, vadovaujantis paciento klinikine diagnoze;
 • vertinti medicininių radiologinių procedūrų kokybę ir radiologinio vaizdo tinkamumą diagnozės nustatymui;
 • įvardyti veiksmus, atliekamus radiacinės avarijos metu;
 • taikyti įrodymais grįstą praktiką, atliekant medicinines radiologines procedūras ir medicininį vaizdinimą.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2017 m. 2018 m., 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės  technologijos 3 E
Radiologijos įvadas 4 E
Anatomija 6 E
Genetika 3 E
Visuomenės sveikata 5 E
Radiacinė sauga 5 E
Medicinos fizika 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fiziologija 3 E
Taikomoji anatomija 4 E
Patologinė anatomija ir fiziologija 3 E
Slaugos technikos teorija ir praktika 5 E
Konvencinė radiologija 5 E
Farmakologija 4 E
Rentgeno diagnostikos praktika 6 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biochemija 3 E
Klinikinė patologija 5 E
Branduolinė medicina 3 E
Klinikinė radiologija ir radiologinių vaizdų technologijos 7 E
Specialieji radiologiniai tyrimai 6 E
Sveikatos teisė ir bioetika 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Kokybės vadyba 4 E
Spindulinė terapija ir radiobiologija 6 E
Kompiuterinė tomografija 5 E
Spindulinės terapijos praktika 3 SD
Mamografijos praktika 3 SD
Kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos praktika 6 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Anglų kalba 4 E
Psichologija 5 E
Magnetinio rezonanso tomografija ir ultragarsinė diagnostika 6 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 6 E
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Magnetinio rezonanso tomografijos praktika 6 SD
Baigiamoji praktika 14 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės  technologijos 5 E
Radiologijos įvadas 4 E
Anatomija 6 E
Genetika 3 E
Fiziologija 3 E
Radiacinė sauga 5 E
Medicinos fizika 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 4 E
Taikomoji anatomija 4 E
Patologinė anatomija ir fiziologija 3 E
Slaugos technikos teorija ir praktika 5 E
Konvencinė radiologija 5 E
Farmakologija 3 E
Rentgeno diagnostikos praktika 6 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biochemija 3 E
Klinikinė patologija 5 E
Branduolinė medicina 3 E
Klinikinė radiologija ir radiologinių vaizdų technologijos 7 E
Kompiuterinė tomografija 6 E
Sveikatos teisė ir bioetika 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Spindulinė terapija ir radiobiologija 6 E
Specialieji radiologiniai tyrimai 6 E
Spindulinės terapijos praktika 3 SD
Mamografijos praktika 3 SD
Kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Psichologija 5 E
Kokybės vadyba 4 E
Visuomenės sveikata 3 E
Magnetinio rezonanso tomografija ir ultragarsinė diagnostika 6 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 6 E
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Magnetinio rezonanso tomografijos praktika 6 SD
Baigiamoji praktika 14 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

 

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.