Programų sistemos

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531BX028
Vieta Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptys Informatikos mokslas
Programų sistemos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Specializacijos Duomenų bazių sistemos
Internetinės technologijos
Išmaniųjų įrenginių programavimas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3,5 metų
Nuolatinė (sesijinė) 3,5 metų
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.

Įstojusiems 2020 m. – 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Duomenų bazių sistemų specializacija orientuota į duomenų saugojimo ir jų valdymo sprendimų kūrimą. Absolventas, sėkmingai baigęs studijas pagal šią specializaciją, gebės kurti duomenų saugojimo ir jų valdymo sprendimus.

Internetinių technologijų specializacija orientuota į internetinių sprendimų kūrimą ir jų valdymą. Absolventas, sėkmingai baigęs studijas pagal šią specializaciją, gebės kurti internetines programas.

Išmaniųjų įrenginių programavimo specializacija orientuota į išmaniųjų įrenginių programavimą ir jų ekosistemos valdymą. Absolventas, sėkmingai baigęs studijas pagal šią specializaciją, gebės kurti sprendimus išmaniesiems įrenginiams.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • bendrauti ir aiškiai perteikti profesines žinias valstybine ir užsienio kalbomis;
 • argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje;
 • dirbti komandoje, organizuoti veiklas;
 • elgtis etiškai ir profesionaliai;
 • įvertinti rinkos pokyčius ir priimti sprendimus;
 • taikyti kokybės valdymo būdus;
 • savarankiškai studijuoti, tobulinti savo žinias, kelti kvalifikaciją;
 • naudoti tinkamus procesų modelius;
 • taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje priimant sprendimus ir vertinant rezultatus;
 • analizuoti ir projektuoti duomenų struktūras;
 • projektuoti ir įgyvendinti algoritmus pasirinktomis programinėmis priemonėmis;
 • parinkti ir taikyti programinių sprendimų testavimo metodus;
 • parengti programinių sprendimų naudotojo ir techninę dokumentaciją;
 • projektuoti, kurti ir tobulinti duomenų bazes;
 • projektuoti, kurti ir tobulinti naudotojo sąsajas;
 • projektuoti, kurti naujus ir tobulinti esamus programinius sprendimus;
 • analizuoti, parinkti ir pritaikyti duomenų saugos sprendimus;
 • kurti ir tobulinti duomenų apdorojimo sprendimus;
 • administruoti duomenų bazių valdymo sistemas;
 • kurti ir tobulinti internetinių paslaugų sprendimus;
 • administruoti internetinių paslaugų sistemas;
 • kurti ir tobulinti išmaniųjų įrenginių valdymo sprendimus;
 • administruoti daiktų interneto sistemas.

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m., 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba 6 E
Specialybės kalba 3 P
Matematika 6 E
Operacinės sistemos 6 E
Struktūrinis programavimas 6 E
Informatikos įvadas 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 P
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 P
Algoritmai ir duomenų struktūros (KD) 6 E
Diskrečioji matematika 3 E
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas 6 E
Kompiuterinė grafika 6 E
Pirmoji programavimo praktika 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Skaitiniai ir optimizavimo metodai 6 E
Duomenų bazių projektavimas 6 E
Informacijos sistemos 3 E
Vadyba 3 P
Objektinis programavimas (KD) 6 E
Verslo valdymo sistemos 3 P
Antroji programavimo praktika 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sociologija 3 P
Teisė 3 P
Kompiuteriai ir jų tinklai 6 E
Daugiagijis programavimas 3 E
Web servisai 6 E
Informacijos saugumas 6 E
Duomenų bazių praktika 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 3 P
Programų sistemų testavimas 3 P
Programų sistemų inžinerija 3 E
Specializacija – Duomenų bazių sistemos
Duomenų bazių valdymo sistemos 6 E
Duomenų tyryba (KD) 6 E
Specializacija – Internetinės technologijos
Interneto svetainių kliento dalies kūrimas 6 E
Interneto svetainių serverio dalies kūrimas (KD) 6 E
Specializacija – Išmaniųjų įrenginių programavimas
Mobiliosios programėlės 6 KD/ E
Hibridinės mobiliosios programėlės 6 E
Laisvai pasirenkamas dalykas** Kreditų skaičius Vertinimas*
Kūno kultūra 3 P
Filosofija 3 P
Kokybės vadyba 3 P
Finansų pagrindai 3 P
Komunikavimo pagrindai 3 P
Psichologija 3 P
Verslo etika 3 P
Programavimo kalba Java 6 P
Programavimo kalba C# 6 P
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Intelektika 6 E
Programinės įrangos kūrimo valdymas 3 E
Profesinė praktika 12 P
Specializacija – Duomenų bazių sistemos
Duomenų bazių serverių administravimas 3 E
Nereliacinės duomenų bazės 3 E
Specializacija – Internetinės technologijos
Web saugumas 3 E
Svetainių optimizacija paieškos sistemoms 3 E
Specializacija – Išmaniųjų įrenginių programavimas
Išmaniųjų įrenginių komponentų programavimas 3 E
Daiktų internetas 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas** Kreditų skaičius Vertinimas*
Kūno kultūra 3 P
Atviroji programinė įranga 3 P
Kompiuterinių žaidimų kūrimas 6 P
Programavimo kalba Swift 6 P
Sisteminis programavimas 3 P
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 3 P
Grupinio darbo sistemos 3 P
Telekomunikacijų tinklų valdymas 3 P
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 P
Baigiamasis darbas 15 BD

** Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Pasirinkti galima 6 kreditus: du dalykus 3 kreditų arba vieną dalyką 6 kreditų apimties.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m. -2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba 6 E
Specialybės kalba 3 P
Matematika 6 E
Operacinės sistemos 6 E
Struktūrinis programavimas 6 E
Informatikos įvadas 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 P
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 P
Algoritmai ir duomenų struktūros (KD) 6 E
Diskrečioji matematika 3 E
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas 6 E
Kompiuterinė grafika 6 E
Pirmoji programavimo praktika 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Skaitiniai ir optimizavimo metodai 6 E
Duomenų bazių projektavimas 6 E
Informacijos sistemos 3 E
Vadyba 3 P
Objektinis programavimas 6 E
Teisė 3 P
Antroji programavimo praktika 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sociologija 3 P
Verslo valdymo sistemos 3 P
Kompiuteriai ir jų tinklai 6 E
Daugiagijis programavimas 3 E
Saityno paslaugos 6 E
Informacijos saugumas 6 E
Duomenų bazių praktika 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 3 P
Programų sistemų testavimas 3 P
Programų sistemų inžinerija 3 E
Specializacija – Duomenų bazių sistemos
Duomenų bazių valdymo sistemos 6 E
Duomenų tyryba (KD) 6 E
Specializacija – Internetinės technologijos
Interneto svetainių kliento dalies kūrimas 6 E
Interneto svetainių serverio dalies kūrimas (KD) 6 E
Specializacija – Išmaniųjų įrenginių programavimas
Mobiliosios programėlės 6 KD/ E
Hibridinės mobiliosios programėlės 6 E
Laisvai pasirenkamas dalykas** Kreditų skaičius Vertinimas*
3D grafika 3 P
Kompiuterinių žaidimų kūrimas 6 P
Grupinio darbo sistemos 3 P
Didžiųjų duomenų analitika ir vizualizavimas 3 P
Programavimas Ruby on Rails 3 P
Programavimo kalba Java 6 P
Programavimo kalba C# 6 P
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Intelektika 6 E
Programinės įrangos kūrimo valdymas 3 E
Profesinė praktika 12 P
Specializacija – Duomenų bazių sistemos
Duomenų bazių serverių administravimas 3 E
Nereliacinės duomenų bazės 3 E
Specializacija – Internetinės technologijos
Saityno saugumas 3 E
Svetainių optimizacija paieškos sistemoms 3 E
Specializacija – Išmaniųjų įrenginių programavimas
Išmaniųjų įrenginių komponentų programavimas 3 E
Daiktų internetas 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas** Kreditų skaičius Vertinimas*
3D grafika 3 P
Kompiuterinių žaidimų kūrimas 6 P
Grupinio darbo sistemos 3 P
Didžiųjų duomenų analitika ir vizualizavimas 3 P
Programavimas Ruby on Rails 3 P
Programavimo kalba Java 6 P
Programavimo kalba C# 6 P
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 P
Baigiamasis darbas 15 BD

** Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Pasirinkti galima 6 kreditus: du dalykus 3 kreditų arba vieną dalyką 6 kreditų apimties.

Sutartinis žymėjimas:

E – egzaminas;

P – projektas.