Organizacijų vadyba

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX041
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Ištęstinė, 4 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2017 m.
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2017 m.
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti įvairių sričių Lietuvos ir užsienio verslo, viešosiose ir valstybinėse įmonėse bei organizacijose personalo, klientų aptarnavimo, projektų valdymo ir kitose srityse. 

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • rinkti, analizuoti, apibendrinti duomenis ir priimti sprendimus, susijusius su įstaigos ar jos padalinių veikla;
  • komunikuoti užsienio kalbomis įstaigos viduje ir su partneriais;
  • įgyti žinių ir gebėjimų pagal asmeninį pasirinkimą;
  • taikyti atsakingos vadybos ir rinkodaros principus;
  • valdyti ir kontroliuoti finansinius išteklius;
  • rengti dokumentus ir valdyti informaciją įstaigos viduje ir išorėje;
  • taikyti įstaigos veiklos planavimo ir organizavimo principus;
  • administruoti verslo ir viešojo administravimo įstaigų personalo padalinio darbą.

Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2017 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Vadyba 10 E
Viešasis administravimas 10 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 10 E
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Verslo užsienio kalba (pirma) 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 P
Profesinė praktika 20 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 P
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Verslo užsienio kalba (antra) 10 E
Komunikacija 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2018 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Vadyba 10 E
Viešasis administravimas 10 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 1 10 E
Ekonomika 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 E
Profesinė praktika 20 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 P
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 4 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 2 10 E
Darnioji plėtra 10 E
Komunikacija 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Viešasis administravimas 10 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba (pirma) 10 E
Ekonomika 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 P
Profesinė praktika 20 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 P
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 E
Verslo užsienio kalba 2 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Komunikacija 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2017 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Vadyba 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešasis administravimas 10 P
Ekonomika 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Verslo užsienio kalba (pirma) 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 P
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 P
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 10 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
6 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Darnioji plėtra 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba (antra) 10 E
Komunikacija 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2018 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Viešasis administravimas 10 P
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Ekonomika 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Verslo užsienio kalba 1 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 P
Profesinė praktika 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 4 E
6 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Darnioji plėtra 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Verslo užsienio kalba 2 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas.

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Viešasis administravimas 10 P
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Ekonomika 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Verslo užsienio kalba 1 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 P
Profesinė praktika 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 4 E
6 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Darnioji plėtra 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Verslo užsienio kalba 2 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas.

 

Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2020 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Vadyba 10 E
Komunikacija 10 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 1 10 E
Ekonomika 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešasis administravimas 10 P
Profesinė praktika 20 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Renginių valdymas 10 P
Verslo užsienio kalba 2 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Rinkodara 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 4 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2020 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Komunikacija 10 P
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 10 E
Verslo užsienio kalba 1 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešasis administravimas 10 P
Profesinė praktika 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2 3 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 4 E
6 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Renginių valdymas 10 E
Darnioji plėtra 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 E
Verslo užsienio kalba 2 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas.