Maisto technologija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531FX004
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis F06 Maisto technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Nuolatinė sesijinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai (tik įstojusiems 2019 m., 2018 m., 2017 m.)

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai
Nuolatinės, nuolatinės sesijinės studijos

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos įmonėse, organizuoti maisto gamybą, kvalifikuotai valdyti gamybos procesą, gaminti kokybišką produkciją, atitinkančią ES teisės aktus.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • bendrauti su technologijų bendruomene, mitybos, maisto saugos specialistais bei visuomene;
 • taikyti komunikacijos žinias, perteikti idėjas ir sprendimus maisto įmonės veikloje;
 • dirbti pavieniui ir komandoje;
 • pristatyti eksperimentų ar tyrimų rezultatus ir pateikti išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybę bei saugą;
 • rasti reikiamą profesinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose;
 • taikyti maisto mokslo ir technologijų inovacijas su maisto gamyba, paskirstymu ir vartojimu susijusioje veikloje;
 • atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų duomenis, argumentuotai pagrįsti savo sprendimus;
 • parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, priemones, būdus ir taikyti juos maisto technologijose;
 • vertinti naudojamų žaliavų, medžiagų, gaminių  saugą ir kokybę maisto technologijoms;
 • taikyti žaliavų, medžiagų, visų maisto produktų grupių gamybos ir jų saugos ir kokybės žinias maisto technologiniuose procesuose;
 • vykdyti žaliavų, maisto gamybos proceso, produkcijos saugos ir kokybės reikalavimus pagal savikontrolės sistemas;
 • planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti maisto technologinius procesus;
 • parinkti ir išdėstyti technologinę įrangą pagal maisto technologinių operacijų srautą ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus;
 • taikyti maisto technologijų projektavimo metodikas;
 • taikyti maisto produktų gamybos saugos ir kokybės reikalavimus visuose maisto gamybos etapuose;
 • taikyti verslumo, ekonomikos pagrindų žinias maisto įmonės veikloje;
 • vykdyti maisto gamybą, vadovaujantis etiniais, aplinkosaugos, darbo saugos reikalavimais.

Specializacija Duonos kepimo technologija

 • savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti duonos kepimo technologinius procesus.
 • valdyti, užtikrinti duonos kepinių saugą ir kokybę.

Specializacija Mėsos produktų technologija

 • savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti mėsos ir jos produktų technologinius procesus. bei
 • valdyti ir užtikrinti mėsos produktų saugą ir kokybę.

Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija

 • savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti gamybą, aptarnavimą maitinimo įmonėse.
 • užtikrinti maisto gamybos saugą ir kokybę.

Nuolatinių studijų planas

Įstojusiems 2019 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Saviugda ir komunikacija 10 E
Chemija 1 10 E
Maisto produktų technologija 1 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiksliųjų mokslų pagrindai 10 E
Chemija 2 10 E
Maisto produktų technologija 2 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Mityba ir maisto chemija 20 E
Aplinkosauga ir darbo teisė 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Maisto sauga ir kokybė 10 E
Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepimo technologijos ir įrengimai 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslumo pagrindai 10 P
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas modulis 4 E
Laisvai pasirenkamas modulis 6 E

 

Laisvai pasirenkamą modulį studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų modulių sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas.

 

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Chemija 1 10 E
Augalinės kilmės maisto produktų technologija 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiksliųjų mokslų pagrindai 10 E
Chemija 2 10 E
Gyvūninės kilmės maisto produktų technologija 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Mityba ir maisto chemija 20 E
Aplinkosauga ir tvari gamyba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Maisto sauga ir kokybė 10 E
Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepimo technologijos ir įrengimai 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslumo pagrindai 10 P
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas modulis 4 E
Laisvai pasirenkamas modulis 6 E

 

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Matematika ir taikomosios kompiuterinės programos 10 E
Chemija 1 10 E
Augalinės kilmės maisto produktų technologija 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Chemija 2 10 E
Gyvūninės kilmės maisto produktų technologija 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Mityba ir maisto chemija 10 E
Maisto dizainas ir inovacijos 5 E
Etninio paveldo maisto technologijos 5 E
Aplinkosauga ir tvari gamyba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Maisto sauga ir kokybė 10 E
Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepimo technologijos ir įrengimai 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslumo pagrindai 10 P
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas modulis 4 E
Laisvai pasirenkamas modulis 6 E

Laisvai pasirenkamą modulį studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų modulių sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas.