Kraštovaizdžio dizainas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531EX029
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis E03 Aplinkos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Nuolatinė sesijinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai (tik įstojusiems 2019 m., 2018 m., 2017 m.)

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės, nuolatinės sesijinės studijos

Įstojusiems 2017 m
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Ištęstinės studijos

Įstojusiems 2017 m.
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti projektavimo, statybos ir aplinkotvarkos veiklą vykdančiose įmonėse, savivaldybėse ir jų įmonėse, valstybiniuose parkuose, botanikos soduose, užsiimti individualia veikla, teikti konsultavimo paslaugas arba tęsti studijas Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • dirbti pavieniui ir komandoje, spręsti problemas, priimti sprendimus;
 • suprasti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti;
 • analizuoti esamą situaciją, vertinti gautus rezultatus ir priimti sprendimus;
 • surasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius;
 • apibūdinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus;
 • įvertinti augalų augimo sąlygas, parinkti augalų dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas;
 • taikyti kraštovaizdžio architektūros stilistinės raidos žinias;
 • perteikti idėjas ir sprendimus taikant piešimo technikas bei kompiuterinės grafikos programas;
 • sukurti funkcionalius estetiškus, meniškus želdynų projektus;
 • parengti želdyno kūrimo ar tvarkymo techninį darbo projektą;
 • formuoti darnų kraštovaizdį mažaisiais kraštovaizdžio architektūros statiniais;
 • taikyti inžinerines bei atskirų aplinkotvarkos sričių žinias;
 • analizuoti kraštovaizdį, saugoti kraštovaizdžio vertybes;
 • pagal projektus įrengti ir prižiūrėti želdynus;
 • taikyti technologines aplinkotvarkos statybinių medžiagų bei gaminių ir procesų žinias;
 • organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, taikyti apskaitos ir vadybos žinias.

 

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2017 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tyrimų metodologija 10 E
Vizualinės raiškos pagrindai 10 E
Dekoratyviniai augalai 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Agrobiologijos pagrindai 10 E
Kraštovaizdžio architektūra 10 P
Mokomoji lauko praktika 10 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kraštovaizdžio architektūra 10 P
Aplinkotvarkos inžinerija 10 E
Aplinkotvarkos statybos pagrindai ir ekonomika 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Aplinkotvarkos profesinės veiklos praktika 10 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Želdynų priežiūros technologijos 10 E
Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas 5 P
Specializacija: Mažoji želdynų architektūra
Želdyno statinių projektavimas ir statyba 10 E
Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
Specializacija: Dekoratyvinė sodininkystė
Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos 10 E
Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas 5 P
Specializacija: Mažoji želdynų architektūra
Želdyno statinių projektavimas ir statyba 10 E
Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
Specializacija: Dekoratyvinė sodininkystė
Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos 10 E
Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m. ir 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Kraštovaizdžio architektūros istorija 5 E
Architektūrinė grafika 1 (braižyba) 5 E
Architektūrinė grafika 1 (piešimas) 5 E
Taikomoji dendrologija 5 E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 5 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomoji matematika 3 E
Dirvotyra 3 E
Lietuvos Flora 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 1 10 P
Aplinkotvarkos statybos pagrindai 3 P
Taikomoji dendrologijos praktika 4 A
Taikomoji žolinių augalų praktika 4 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikavimo pagrindai 3 E
Tyrimų metodologija 3 E
Kompiuterinė grafika 5 P
Kraštovaizdžio architektūra 2 10 P
Aplinkotvarkos inžinerija 1 5 P
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Želdynų priežiūros technologijos 4 E
Kraštovaizdžio architektūra 3 8 P
Aplinkotvarkos inžinerija 2 5 P
Kompiuterinio projektavimo praktika 5 P
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 4 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inžinerinių matavimų technologijos 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 4 7 E
Želdinimo darbų mechanizavimas ir sauga 3 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mažoji želdynų architektūra 1 8 E
Dekoratyvinė sodininkystė 2 8 E
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 1 4 E
Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija 2 4 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Įmonės valdymas ir ekonomika 3 E
Kraštotvarka 4 E
Mažoji želdynų architektūra 1 4 E
Dekoratyvinė sodininkystė 2 4 E
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 1 6 E
Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija 2 6 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 4 A
Baigiamasis darbas (projektas) 9 BD

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Kraštovaizdžio architektūros istorija 5 E
Architektūrinė grafika 1 (braižyba) 5 E
Architektūrinė grafika 1 (piešimas) 5 E
Taikomoji dendrologija 5 E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 5 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomoji matematika 3 E
Dirvotyra 3 E
Lietuvos Flora 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 1 10 P
Aplinkotvarkos statybos pagrindai 3 P
Taikomoji dendrologijos praktika 4 A
Taikomoji žolinių augalų praktika 4 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikavimo pagrindai 3 E
Tyrimų metodologija 3 E
Kompiuterinė grafika 5 P
Kraštovaizdžio architektūra 2 10 P
Aplinkotvarkos inžinerija 1 5 P
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Želdynų priežiūros technologijos 4 E
Kraštovaizdžio architektūra 3 8 P
Aplinkotvarkos inžinerija 2 5 P
Kompiuterinio projektavimo praktika 5 P
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 4 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inžinerinių matavimų technologijos 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 4 7 E
Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija 4 E
Mažoji želdynų architektūra 7 E
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 4 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Įmonės valdymas ir ekonomika 3 E
Kraštotvarka ir aplinkosauga 4 E
Mažoji želdynų architektūra 4 E
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 6 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 4 A
Baigiamasis darbas (projektas) 9 BD

 

Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2017 m.)

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tyrimų metodologija 10 E
Vizualinės raiškos pagrindai 5 E
Dekoratyviniai augalai 5 E
2 semestras (25 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Agrobiologijos pagrindai 10 E
Vizualinės raiškos pagrindai 5 E
Dekoratyviniai augalai 5 E
Mokomoji lauko praktika 5 A
3 semestras (20 kreditų)
Aplinkotvarkos statybos pagrindai ir ekonomika 5 P
Kraštovaizdžio architektūra 10 P
Mokomoji lauko praktika 5 A
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kraštovaizdžio architektūra 5 P
Komunikacija 10 E
Aplinkotvarkos statybos pagrindai ir ekonomika 5 P
5 semestras (25 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kraštovaizdžio architektūra 5 P
Aplinkotvarkos inžinerija 5 P
Želdynų priežiūros technologijos 5 E
Aplinkotvarkos profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (20 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Želdynų priežiūros technologijos 5 E
Aplinkotvarkos inžinerija 5 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 10 E
7 semestras (25 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas 10 P
Specializacija: Mažoji želdynų architektūra
Želdyno statinių projektavimas ir statyba 10 E
Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
Specializacija: Dekoratyvinė sodininkystė
Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos 10 E
Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
8 semestras (25 kreditai)
Specializacija: Dekoratyvinė sodininkystė
Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos 10 E
Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
Specializacija: Mažoji želdynų architektūra
Želdyno statinių projektavimas ir statyba 10 E
Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m. ir 2019 m.)

1 semestras (25 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Kraštovaizdžio architektūros istorija 5 E
Architektūrinė grafika 2 (piešimas) 5 E
Taikomoji dendrologija 5 E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 5 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomoji matematika 3 E
Architektūrinė grafika 1 (braižyba) 5 E
Dirvotyra 3 E
Lietuvos Flora 3 E
Taikomoji dendrologijos praktika 2 A
Taikomoji žolinių augalų praktika 4 A
3 semestras (21 kreditas)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kraštovaizdžio architektūra 1 10 P
Aplinkotvarkos statybos pagrindai 3 P
Komunikavimo pagrindai 3 E
Tyrimų metodologija 3 E
Taikomoji dendrologijos praktika 2 A
4 semestras (24 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuterinė grafika 5 P
Kraštovaizdžio architektūra 2 10 P
Aplinkotvarkos inžinerija 1 5 E
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
5 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Želdynų priežiūros technologijos 4 E
Kraštovaizdžio architektūra 3 8 P
Aplinkotvarkos inžinerija 2 5 P
Kompiuterinio projektavimo praktika 5 P
6 semestras (24 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inžinerinių matavimų technologijos (Geodezija+Arcgis) 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 4 7 E
Mažoji želdynų architektūra 3 E
Želdynų priežiūros technologijos 4 E
Įmonės valdymas ir ekonomika 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 4 E
7 semestras (21 kreditas)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kraštotvarka ir aplinkosauga 4 P
Mažoji želdynų architektūra 4 E
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 4 E
Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija 4 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
8 semestras (23 kreditai)
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mažoji želdynų architektūra 4 E
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 6 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 4 A
Baigiamasis darbas (projektas) 9 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas.